Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Teollisuusvalaistus palveluna: Case Outotec Turula

Teollisuusvalaistus hankitaan perinteisesti investointina. Outotec Turula lähestyi asiaa eri tavalla ja hankki uuden LED-valaistuksen palveluna leasing-sopimuksella. Uusi valaistusratkaisu säästää 70 % energiaa, ja samalla vapautuu pääomaa yrityksen omaan ydinliiketoimintaan. Mikä tärkeämpää, korkeammat valotasot ja laadukkaampi valo parantavat työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Lue asiakastarina Outotec Turulan valaistusuudistuksesta.

Koneiden rakentaja

Outotec Turula on Outotec Oyj:n omistama tytäryhtiö. Outotec Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa prosessiteknologiaa ja palveluja metalli-, kaivos- ja kemianteollisuuteen sekä vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja teollisuusvesien käsittelyyn.

Itä-Suomessa sijaitsevalla Outotec Turulan konepajalla rakennetaan koneita kaivosteollisuuteen ja vientiin. Teollisuustiloissa on yhteensä 17 500 m2 lämmintä tilaa, joissa työstetään koneiden osia hitsaamalla, koneistamalla sekä pintakäsittelemällä. Osavalmistuksen jälkeen koneet rakennetaan, testataan, puretaan ja lopulta pakataan sekä lähetetään asiakkaille.

Tavoitteena energiatehokkuus, turvallisuus ja tuottavuus

Kestävä kehitys on Outotec Oyj:n toiminnan ydin. Yritys on sitoutunut energiatehokkuuslain sekä ISO 50001 -standardin tuomiin velvoitteisiin ja pienentämään merkittävästi energiankulutustaan.

Outotecin Turulan tytäryhtiössä ryhdyttiin selvittämään, miten energiankulutus jakautuu kiinteistössä. Selvitys osoitti, että valaistus kulutti toiseksi eniten energiaa heti lämmityksen jälkeen. Teollisuustilojen suurpainenatriumlamput paloivat jatkuvasti täydellä teholla ja kuluttivat vuositasolla yli 700 000 kWh energiaa.

Uudella LED-valaistuksella pyrittiin ennen kaikkea säästämään energiaa, mutta taustalla oli myös muita tärkeitä motiiveja. Valaistusta haluttiin parantaa, sillä sen tiedettiin vaikuttavan merkittävästi työturvallisuuteen ja tuottavuuteen.

Aiempi valaistus oli toteutettu suurpainenatriumlampuilla, joiden valoteho ei riittänyt valaisemaan korkeita teollisuushalleja lattiatasoon saakka. Työskentelytasossa valotasot jäivät paikoitellen EN-standardien alapuolelle, ja myös valon laatu jätti toivomisen varaa.

“Jos ei näe hyvin, tulee laatuvirheitä ja jopa tapaturmia. Kun valoa lisätään, lisääntyy myös viihtyvyys, tuottavuus ja turvallisuus. Vaikka energiansäästö olikin ykköstavoite, nämä tekijät olivat meille yhtä lailla tärkeitä.”

Marko Hyvärinen, Tuotannon kehityspäällikkö, Outotec Turula

Valaistuksen ohjauksen avulla energiansäästötavoitteisiin

Outotec Turulan kunnianhimoiset energiansäästötavoitteet toteutuivat LED-valaistuksen ja älykkään valaistuksen ohjauksen avulla.

Aiemman valaistuksen haasteena olivat sekä paljon energiaa syövät valaisimet että valaistuksen turhat polttotunnit. Käytännössä valaisimet olivat lähes jatkuvasti päällä silloinkin, kun vain osa tiloista oli käytössä.

Nyt Outotec Turulan tilat on valaistu Greenledin energiatehokkailla Sigma valaisimilla ja varustettu kauttaaltaan korkean tilan liiketunnistimilla. Tunnistimien avulla valaistus syttyy ja sammuu automaattisesti sen mukaan, miten tiloja käytetään. Näin säästetään 70 % valaistuksen energiakuluissa verrattuna aiempaan valaistukseen.

“Liiketunnistimilla toteutettu valon ohjaus sopii loistavasti, sillä meillä on paljon erilaisia työvuoroja. Ohjauksen avulla valot palavat aina vain siellä, missä valoa kulloinkin tarvitaan.”

Marko Hyvärinen, Tuotannon kehityspäällikkö, Outotec Turula

Outotec Turulassa haluttiin parantaa teollisuustilojen valaistusta, sillä sen tiedettiin vaikuttavan merkittävästi energiankulutukseen, työturvallisuuteen ja tuottavuuteenValaistusratkaisu on kytketty ENCELIUMTM  valaistuksen ohjausjärjestelmään, jota hallinnoidaan visuaalisella 3D-käyttöliittymällä. Järjestelmän avulla eri tilojen valotasoja ja yksittäisten valaisimien valotehoa voidaan säätää ja muuttaa joustavasti eri työskentelytarkoituksiin.

Ohjausjärjestelmä auttaa myös ennakoimaan tulevia huoltotarpeita sekä reagoimaan nopeasti valaisimien mahdollisiin vikaantumisiin. Valaisimien tiedot nähdään suoraan järjestelmästä, joten säännöllisiä huoltokierroksia ei tarvitse tehdä. LED-teknologian ja ohjausjärjestelmän ansiosta valaistuksen huoltoon kuluu Outotec Turulassa huomattavasti vähemmän työtunteja kuin aiemmin.

Teollisuusvalaistus palveluna

Outotec Turula hankki valaistusratkaisun investoinnin sijaan leasing-sopimuksella, jossa valaistusta maksetaan kiinteällä kuukausimaksulla sopimuskauden ajan. Näin ostoprosessi vietiin ketterästi läpi, ja pääomaa vapautui yrityksen omaan ydinliiketoimintaan.

Uusi valaistusratkaisu toimitettiin Greenledin avaimet käteen -palveluna, johon kuuluu valaistuksen kartoitus, suunnittelu, asennus ja käyttöönotto. Kokonaisvaltainen avaimet käteen -palvelu säästi Outotec Turulan resursseja ja auttoi yritystä keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa.

 “Greenledin asiantuntemus teki meidän elämästä paljon helpompaa. Ostajana meidän ei tarvinnut käyttää omaa aikaamme projektin hallinnointiin, mikä olisi johtanut helposti viivästyksiin tai virheisiin. Laskelmat ja sopimukset olivat hyvin läpinäkyviä, valot toimitettiin sovitusti ja käyttöönotto toteutui aikataulussa. Harvoin hankkeet menevät näin vaivattomasti läpi.”

Marko Hyvärinen, Tuotannon kehityspäällikkö, Outotec Turula

Kuukausitasolla uuden valaistuksen energiansäästöt ylittävät sen aiheuttamat kulut. Palvelujakson loputtua uusi valaistusratkaisu säästää yhä energiaa, joten ratkaisun elinkaarikustannukset ovat pienet ja elinkaaren aikaiset säästöt puolestaan suuret.

Outotec Turulan valaistusuudistuksessa saavutettiin:

  • Kokonaisvaltainen valaistusuudistus avaimet käteen -palveluna
  • Uusi valaistus leasing-sopimuksella, joka vapauttaa pääomaa ydinliiketoimintaan
  • Positiiviset kassavaikutukset: energiansäästöt ylittävät kuukausittaiset kulut
  • Korkealaatuinen LED-valaistus, jolla parannettiin valotasoa ja valon laatua
  • Parempi työturvallisuus, tuottavuus ja viihtyvyys
  • 70 % säästöt valaistuksen energiankulutuksessa
  • 114 tonnia vähemmän valaistuksen hiilidioksidipäästöjä vuodessa

70%

energiansäästöt

Kohteessa käytetyt tuotteet

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme.