Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Lisää työturvallisuutta laadukkaalla valaistuksella

UPM-Kymmene Oyj:n Jämsänkosken tehtaan paperivaraston valaistus toteutettiin siten, että vanhat 400W suurpainenautrium-valaisimet korvattiin Greenledin Suomessa valmistetuilla Eco E II High 210W DALI-valaisimilla. Paperivaraston valaistusmuutoksella haluttiin saada tasainen ja häikäisemätön valaistus tilassa työskenteleville ja lisätä näin työturvallisuutta sekä työtehokkuutta laadukkaalla valaistuksella.
Greenled laati kohteeseen valaistussuunnitelman, jossa huomioitiin mm. valaisimien järkevä sijoittelu ja tarvittava valon määrä eri tiloissa. Kattavan valaistussuunnitelman ja kustannustehokkaiden valaisimien ansiosta toteutetulla valaistusratkaisulla saavutetaan 74% energiansäästöt.

74%

Energiansäästöt

Työturvallisuutta- ja tehokkuutta lisäävää valaistusta

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme.