Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

SAIRAALAVALAISTUS TUKEE HYVINVOINTIA

Sairaalatiloissa tarvitaan aina valoa vuorokauden ajasta ja viikonpäivästä riippumatta. Valaistuksen on oltava luotettava ja huolella suunniteltu, sillä työskentelyedellytysten ja potilasturvallisuuden on pysyttävä korkealla tasolla vuorokauden jokaisena tuntina. Sairaalavalaistuksella vaikutetaan paitsi viihtyvyyteen, myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Sairaalan eri tilojen käyttötarkoitukset vaihtelevat paljon. Potilashuoneet, tutkimustilat, käytävät ja odotushuoneet, laboratoriot ja aulat – kaikkiin näistä tarvitaan valaistus, joka palvelee parhaiten tilan käyttöä. Samalla on huolehdittava energiatehokkuudesta, sillä valaistuksen osuus sairaaloiden muutenkin suuresta sähkönkulutuksesta on merkittävä.

LAADUKKAAN SAIRAALAVALAISTUKSEN OMINAISPIIRTEITÄ:

Energiatehokkuus. Valittu valaistustekniikka ja valaistuksen ohjaus ovat tärkeässä roolissa sairaaloiden ylläpidon kulurakenteessa. Valaisinpisteiden määrä on suuri, joten valaisimiin kannattaa valita energiatehokas led-tekniikka. Älykkään valaistuksen ohjauksen avulla varmistetaan, että valot palavat vain siellä, missä valoa kulloinkin tarvitaan.

Korkea valotaso. Sairaalan henkilökunta tarvitsee tehokkaan valaistuksen tutkimusten tekemiseen. Korkea valotaso nostaa vireystilaa, millä on sairaalaympäristössä suora yhteys potilasturvallisuuteen ja laadukkaaseen hoitoon.

Häikäisemättömyys. Häikäisemättömyys on tärkeä elementti terveydenhuoltotilojen valaistuksessa. Sairaalatiloissa katse suuntautuu usein kattoon, sillä potilaat viettävät paljon aikaa selällään potilashuoneissa sekä käytävillä kuljetusten aikana. Häikäisyn estolla varmistetaan, että työskentely on turvallista ja ympäristö on miellyttävä potilaille.

Viihtyvyys. Odotustilojen viihtyisällä valaistussuunnittelulla luodaan rentouttava ympäristö, jossa potilaiden stressitaso laskee ja hoidon aloittamiselle luodaan hyvät edellytykset. Tutkimusten mukaan hyvin suunniteltu valaistus auttaa lievittämään pelkotiloja ja ahdistusta.

Hyvinvoinnin tukeminen. Sairaalaympäristöissä on saatu hyviä kokemuksia ihmisten sisäistä kelloa mukailevasta valaistuksesta, jossa valon väri ja voimakkuus vaihtuu kellonajan mukaan. Ihmiskeskeisellä valaistuksella voidaan tukea sekä potilaiden että vuorotyötä tekevän henkilökunnan hyvinvointia.

TOIMIVA SAIRAALAVALAISTUS JOKAISEEN TILAAN

Sairaalavalaistuksen suunnittelussa käytetään useita erilaisia valaistusratkaisuja, joita yhdistelemällä saadaan toimiva kokonaisuus jokaiseen tilaan. Hyvän valaistuksen avulla sairaalasta saadaan terveyttä ja hyvinvointia edistävä kokonaisuus sekä potilaille että työntekijöille.

Greenledin kotimaiset valaistusratkaisut nostavat kiinteistön energiatehokkuuden uudelle tasolle ja parantavat sekä työntekijöiden että potilaiden viihtyvyyttä. Kysy lisää sairaalavalaistuksen ratkaisuista asiantuntijoiltamme.

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme.