Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Älykäs valaistus

Älykäs valaistus on kokonaisuus, jolla saadaan oikea määrä valoa oikeaan paikkaan, oikea-aikaisesti. Älykkäästi toimiva valaistus säästää resursseja,
pidentää valaisimien elinkaarta sekä auttaa maksimoimaan energiansäästöt.

Älykäs valaistus tukee toimintoja ja työtehtäviä

Valaistus on läsnä kaikissa sisätiloissa sekä teillä ja julkisivuilla. Tilojen käyttö kuitenkin vaihtelee, eikä valaistusta kannata pitää jatkuvasti päällä täydellä teholla. Älykkäässä valaistuksessa on usein kyse juuri tästä: se syttyy, kirkastuu, himmenee ja sammuu automaattisesti.

Valaistus voidaan ohjelmoida tukemaan ihmisen toimintaa ja työtehtäviä. Se voi palaa täydellä teholla tuotannon ollessa vauhdissa ja himmetä taukojen ajaksi. Se voi syttyä illan hämärtyessä ja kirkastua jalankulkijan lähestyessä. Tai se voi tukea toimistotyöntekijän vireyttä muuttumalla työpäivän edetessä.

Lue lisää valaistuksen ohjauksesta

Millainen tila, sellainen äly

Älykkyys on aina kytköksissä siihen alueeseen tai tilaan, jota valaistaan. Eri tiloihin on erilaisia tavoitteita; esimerkiksi viihtyvyys, turvallisuus, kaupallisuus tai tuottavuus. Siksi älykkyys on toteutettavissa monin eri tavoin.

Älykkyydellä myös kytkeydytään muihin järjestelmiin. Koska valaistus on läsnä kaikissa tiloissamme, sen asema tiedon lähteenä on tärkeä. Älykäs valaistus voi paljastaa esimerkiksi kiinteistön tyhjäkäynnin tai lähettää tietoa liikennemääristä. Olennaista älykkään valaistuksen toteutuksessa on ymmärtää valaistava alue, sen ominaispiirteet sekä ihmisten toiminta tilassa. Ohjaustavan valintaan vaikuttaa myös alueen koko, valaisinpisteiden määrä sekä muiden järjestelmien yhteensopivuus.

Tutustu valaistuksen ohjausjärjestelmiin

Greenled–tuotteet

Energiatehokkaat ja laadukkaat, Suomessa valmistetut valaisimet