Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Tuoreet lakimuutokset muokkaavat kiinteistöjen omistajien ja ylläpitäjien arkea – Mitä sinun tulisi tietää?

Valaistuksen merkitys kiinteistöjen hallinnassa on keskeinen, ei ainoastaan käytännöllisyyden ja viihtyisyyden kannalta, vaan myös energiankulutuksen ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Viimeaikaiset lakimuutokset Suomessa heijastavat globaaleja pyrkimyksiä kohti kestävämpää rakennusalaa. Tässä artikkelissa käymme läpi kolme merkittävää lainsäädäntömuutosta, jotka muovaavat kiinteistöjen omistajien ja ylläpitäjien päivittäistä elämää erityisesti valaistuksen osalta, ja analysoimme millaisia mahdollisuuksia ne avaavat sinulle ja teille.

1. Loisteputkien kieltäminen - Uusi aikakausi valaistuksessa (RoHS)

Loisteputket ovat nyt historiaa ympäristövaarallisten aineiden rajoitusdirektiivin (RoHS) myötä. Laki on kieltänyt uusien loisteputkien tuomisen markkinoille 24.8.2023 jälkeen, ja kaikissa kiinteistöissä, joissa on loisteputkia, valaisimet tulee vaihtaa. Viimeistään tämä muutos on pakottanut kiinteistönomistajat ja -ylläpitäjät harkitsemaan uudelleen valaistusratkaisujaan. LED-valaistus on jo pitkään ollut valaistusta uusiville yrityksille itsestään selvä valinta, koska se vähentää merkittävästi sähkönkulutusta ja huoltotarvetta, ja tarjoaa pitkäikäisen ja energiaa säästävän valaistuksen.  

Kun vanhentunutta valaistusta lähdetään uusimaan, on tärkeä pystyä määrittelemään valaisinuudistuksen tavoitteet. Säästöt energiankulutuksessa ja pidemmät huoltovälit tuovat jo perustason ratkaisuilla merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mutta niitä voidaan entisestään skaalata oikein suunnitelluilla ohjausjärjestelmillä, ja työtehoa ja työturvallisuutta parantavilla valaistusratkaisuilla. Uuden valaistuksen hankintaan on myös tarjolla rahoitusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat valaistusuudistuksen ilman alkuinvestointia
Käytännössä kaikki valaisinvalmistajat ovat valmiita keskustelemaan ja etsimään oikean ratkaisun teidän tavoitteisiinne ja tarpeisiinne veloituksetta.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen Greenledin kanssa.

Lue lisää RoHS -valaistusmuutoksesta

2. Rakentamislaki 751/2023 - Kohti vähähiilisempää rakentamista

Vuoden 2023 rakentamislaki sisältää tiukat vaatimukset rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lain oli määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2025, ja vaikka toimeenpano siirtyi vuodella 2026 vuoden alkuun, tulee kenen tahansa valaistusta uusivan tutustua tämän lain yksityiskohtiin viipymättä. Laki nimittäin edellyttää elinkaariarviointien tekemistä, jotka kattavat myös valaistusjärjestelmien ympäristövaikutukset. Rakennus- ja saneerauskohteissa on siis viimeistään nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa pakko ottaa huomioon valaistuksen energiatehokkuus ja päästöt koko elinkaaren ajan.  

Valaistus on globaali ala ja erot eri valaisinvalmistajien tuotantoprosesseissa ovat suuria. Esimerkiksi Suomessa kierrätysalumiinista valmistetun valaisimen tuottamisen hiilijalanjälki on joissain tapauksissa jopa yli 100-kertaisesti pienempi kuin Euroopan ulkopuolella valmistetun valaisimen. Myös monien eurooppalaisten toimijoiden valaisimet valmistetaan Kaukoidässä, joka saattaa tulla ostajalle ikävänä yllätyksenä. 

Vastuullisille ostajille valaisimien ja niiden eri osien alkuperämaa ja tuotantoketju ovat äärimmäisen tärkeä valintakriteeri, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. EPD-dokumentit ja Avainlippu-merkinnät ovat esimerkkejä vastuullisen valaisinvalmistajan tuotteista, ja ostajana näitä dokumentteja kannattaa pyytää tutustuttavaksi. Greeledin valaisimista 82% on Avainlippu-tuotteita, ja olemme ensimmäisenä suomalaisena valaisinvalmistajana hankkineet EPD-dokumentaation valikoiduille tuotteillemme, kuten Phi-sarjan valaisimille

Tutustu Greenledin tuotteisiin.

3. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) on keskeinen osa Euroopan vihreää siirtymää. Direktiivi edellyttää jäsenmaiden parantavan olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta ja edistävän uusien rakennusten suunnittelua lähes nollaenergiatasolla. Valaistusjärjestelmät ovat avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Uudet säädökset kannustavat asentamaan älykkäitä valaistusratkaisuja, jotka optimoivat energiankäytön ja parantavat sisäilman laatua.  

Kiinteistön omistajille ja ylläpitäjille tämä tarkoittaa uuden sukupolven valaistusteknologian hyödyntämistä sekä suunnittelussa että päivittäisessä käytössä. Moni ei kuitenkaan tiedä että valaisinuudistuksen avulla on mahdollista parantaa rakennuksen energiatehokkuusluokkaa myös saneerauskohteissa. Älykkäillä ohjausjärjestelmillä pystytään ohjaamaan valaistuksen lisäksi myös mm. ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja turvallisuuteen vaikuttavia järjestelmiä.  

Ongelmalliseksi EPBD-direktiivin mukaisen energialuokan parantamisen tekee monitoimittajaympäristö, jossa suunnittelu, valaisinvalmistus, asennus ja valotehojen optimointi ovat pahimmassa tapauksessa kaikki eri toimijoiden vastuulla. Kokonaisvastuu jää tällöin ostajalle. Greelendin kokonaisvastuu-malli tähtää siihen että vastaamme valaistusuudistuksista kokonaisuutena, jolloin pystymme auttamaan asiakasta pääsemään haluttuihin lopputuloksiin. 

Ota yhteyttä ja käydään läpi miten voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Näiden lakimuutosten myötä valaistuksen rooli kiinteistöjen ylläpidossa ei ole enää vain toiminnallinen, vaan myös keskeinen tekijä energiankulutuksen, työturvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnassa. Kiinteistönomistajille ja -ylläpitäjille lakimuutokset tarjoavat mahdollisuuksia parantaa kiinteistöjensä arvoa ja kestävyyttä, ja saavuttaa kuukausittaisia kustannussäästöjä 

Tietoisuus ja koulutus näiden lakien vaatimuksista ja mahdollisuuksista ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikille alalla toimiville. Greenledin tavoitteena on auttaa koko valaistusalaa siirtymään kohti energiatehokkaampia, ihmislähtöisempiä ja vastuullisempia ratkaisuja.

Ota yhteyttä ja keskustellaan teidän tavoitteistanne.