Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

TIETOSUOJASELOSTE – Greenled Oy

Päivitetty 25.5.2018

Greenled Oy toimittaa kokonaisvaltaisia valaistusratkaisuja yrityksille ja julkiselle sektorille. Asiakkaittemme palvelemiseksi keräämme tarpeellisia tietoja myös asiakkaittemme yhteyshenkilöiltä. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

TIIVISTELMÄ

Greenled Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterit sisältävät tietoja asiakkaittemme yhteyshenkilöistä. Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat asiakkaan tai yhteyshenkilön itsensä ilmoittamista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä käyttötiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyvään oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Tietoja käytetään tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä yrityksille ja muille yhteisöille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille.

Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjä:

Greenled Oy (Y-2311958-1)
Oritkarintie 4
90400 Oulu

Yhteystiedot:

Juho Niemonen
Puhelin: +358 20 125 5832
Sähköposti: juho.niemonen@greenled.fi

1. Mitä henkilötietojasi keräämme

Voimme kerätä sinusta tietoja, kun tilaat tuotteitamme, käytät verkkosivujamme, vierailet toimipisteessämme tai olet muissa vuorovaikutustilanteissa henkilöstömme kanssa. Voimme saada yhteystietoja myös erilaisten tapahtumajärjestäjien sekä yritysten omien verkkosivujen kautta. Emme kerää sinuun liittyviä arkaluonteisia tietoja. Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kahteen luokkaan: (a) työnantajasi antamat tai itse antamasi tiedot ja (b) automaattisesti keräämämme tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä automaattisesti keräämiimme tietoja meille antamiisi tietoihin.

Antamasi tiedot

Voimme kerätä meille antamiasi työtehtävääsi liittyviä henkilötietojasi kuten nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, työnantajan ja työtehtävän. Asiakassuhteen hoitamiseksi voimme kerätä tietoja työtehtävän luonteesta, projekteista ja projektirooleista, toimialasta ja toimintamaasta. Voimme kerätä myös muita meille antamiasi tietoja. Lisäksi tallennamme rekisteriin tiedon siitä, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai oletko kieltänyt suoramarkkinoinnin.

Automaattisesti kerättävät tiedot

Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Katso tästä tarkempi evästekäytäntömme.

2. Mihin käytämme henkilötietojasi

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Greenled Oy:n asiakassuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa olet, ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

3. Kuka henkilötietojasi käsittelee

Henkilötietojasi käsittelevät Greenled Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin, myyntiin, asennukseen tai hallintoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja- ja analytiikkapalveluita sekä mielipide- ja markkinatutkimus-palveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

4. Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaista MailChimp palveluntarjoajaa, jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi MailChimp on hakeutunut EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutunut noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Katso lisätietoja: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

5. Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

6. Miten henkilötietojesi tietoturva on järjestetty

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

7. Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaanamme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

8. Millaisia oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.

Evästeet

Hallitse evästeitä