Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Vastuullisuus

Ympäristö

sosiaalinen

Hallinto

Greenledin vastuullisuusstrategiassa on huomioitu ympäristö-, sosiaalinen sekä hallinnollinen ulottuvuus. Strategiamme rakentuu kolmen pääkohdan ympärille, joita viemme määrätietoisesti eteenpäin toiminnassamme:

  • Toteutamme ympäristöystävällisiä, pitkän elinkaaren tuotteita ja palveluita
  • Luomme turvallisuutta ja hyvinvointia
  • Lisäämme tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassamme

 

Toteutamme ympäristöystävällisiä, pitkän elinkaaren tuotteita ja palveluita

Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen minimointi
Onnistuaksemme tavoitteessamme selvitämme tuotteiden ja palveluiden nykyisen, koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen.

Elinkaaripalveluiden kehittäminen
Kehitämme valoa palveluna -konseptia. Kun tuotamme valoa palveluna, vastaamme valaistusratkaisun toimivuudesta ja hiilijalanjäljestä. Näin pystymme varmistamaan, että tuotteemme käyttävät mahdollisimman vähän energiaa ja säilyttävät valotehonsa mahdollisimman pitkään, jolloin myös ratkaisumme koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Luomme turvallisuutta ja hyvinvointia

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen
Seuraamme aktiivisesti työturvallisuuden ja sairauspoissaolojen mittareita, ja reagoimme kaikkiin läheltä piti -tilanteisiin ennaltaehkäistäksemme työtapaturmia. Toteutamme henkilöstöllemme säännölliset työtyytyväisyyskyselyt, joihin vastasi vuonna 2022 84 % henkilöstöstämme. Työtyytyväisyyskyselyt ovat meille vuoden tärkeimpiä kohokohtia, joiden perusteella kehitämme johtamista ja toimintatapojamme.

Valon vaikutusten ymmärtäminen ja vuorokausirytmin tukeminen
Yrityksenä haluamme lisätä tietoisuutta valon vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. Tämä näkyy meillä niin asiakaskohtaamisissa, markkinoinnissa kuin sisäisessä viestinnässäkin. Olemme toteuttaneet omiin tuotantotiloihimme sekä asiakkaidemme tiloihin ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja, jotka tukevat luontaista vuorokausirytmiä ja parantavat siten jaksamista, vireystilaa ja henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhteisöllisyyden ja avoimuuden lisääminen työyhteisössä tiimityön avulla
Uskomme vahvasti siihen, että työyhteisömme hyvinvointi paranee yhteisöllisyyttä ja avoimuutta lisäämällä. Kaikki toimipisteemme on suunniteltu siten, että ne kannustavat tiimityöhön ja mahdollistavat tehokkaasti sekä fyysiset- että etäkohtaamiset.

LISÄÄMME TIETOISUUTTA JA LÄPINÄKYVYYTTÄ Toiminnassamme

Hallintorakenteet ja toimintaperiaatteet
Hyvä hallintotapa on aidon vastuullisuuden perusta. Toimimme eettisten ohjeidemme sekä lakien ja määräysten mukaisesti ja kohtelemme toisiamme oikeudenmukaisesti ja reilusti. Meillä on SGS Finlandin sertifioima laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä, joka kattaa johtamis- ja hallintotavat.

Lisätäksemme tietoisuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaillemme ja henkilöstölle, tuotimme vuonna 2022 ensimmäisen vastuullisuusraporttimme.

Vastuullisen toimitusketjun rakentaminen yhdessä kumppaneidemme kanssa
Vastuullinen toimitusketju edellyttää tietoisuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä kumppaneidemme keskuudessa. Varmistamme, että kumppanimme ovat sitoutuneita eettisiin ohjeisiimme ja tietoisia vastuullisuusstrategiastamme sekä edellytämme, että kumppanimme huomioivat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat.

Tunnustamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG). Olemme tunnistaneet viisi tavoitetta, joiden edistämiseen voimme vaikuttaa eniten toiminnallamme:

Vastuullisuustekojamme

2010 Greenled perustetaan. Autamme asiakkaitamme vähentämään energiankulutusta LED-valaistuksen avulla.

2013 Tuotanto siirretään Kaukoidästä Suomeen.

2013 Ensimmäiset älykkäät valaistusratkaisut

2014 Oma asennustoiminta, joka mahdollistaa kokonaisvaltaiset avaimet käteen –ratkaisut.

2016 Sertifioitu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä koko toiminnalle

2016 Valoa palveluna -konseptin luominen

2017 Monipakkausratkaisut valaisintoimituksissa

2018 Greenled liittyy jäseneksi Green Building Council Finlandiin.

2019 Greenled valitaan Suomen 11. parhaaksi työpaikaksi keskisuurten yritysten kategoriassa.

2019 Pienen hiilijalanjäljen jonoasennusratkaisut

2020 Ensimmäiset hyvinvointia tukevat ihmiskeskeiset valaistusratkaisut

2021 Tuotanto ja pääkonttori muuttaa uusiin toimitiloihin. Tärkeimpinä tekijöinä työhyvinvoinnin parantaminen ja energiankulutuksen pienentäminen.

2021 Toteutetaan Siqni- henkilöstökysely ensimmäisen kerran. Sen tarkoitus on auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät ovat työntekijöiden kannalta merkityksellisiä, ja miten ne toteutuvat yrityksen arjessa.

2021 Vastuullisuusohjausryhmä perustetaan sekä luodaan vastuullisuusstrategia.

2022 Lasketaan koko toiminnan hiilijalanjälki GHG-protokollan mukaisesti.

2022 Tuotanto ja pääkonttori siirtyy käyttämään alkuperävarmennettua uusiutuvaa kotimaista vesisähköä.

2022 Julkaistaan ensimmäinen vastuullisuusraportti.

2023 Julkaistaan ensimmäinen EPD-ympäristöseloste.

2023 Otetaan käyttöön HSE Lite-järjestelmä turvallisuuspoikkeamien ja havaintojen tekemiseen.

2023 Tuotanto ja pääkonttori siirtyy käyttämään hiilineutraalia kaukolämpöä.

Meillä on SGS Finlandin sertifioima ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä koko toiminnallemme. Tämä takaa laadukkaan ja tehokkaan kokonaistoimituksen.

Olemme jäsenenä GBC Finlandissa, jonka päämääränä on edistää kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista.

Olemme toimineet vuodesta 2017 sponsorina Team Rynkeby -joukkueelle, jonka tuki menee lyhentämättömänä syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemiseen.