Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Vastuullisuus

 

Greenledin vastuullisuusstrategiassa on huomioitu ympäristö-, sosiaalinen sekä hallinnollinen ulottuvuus. Strategiamme rakentuu kolmen pääkohdan ympärille, joita viemme määrätietoisesti eteenpäin toiminnassamme:

  • Luomme turvallisuutta ja hyvinvointia
  • Toteutamme ympäristöystävällisiä, pitkän elinkaaren tuotteita ja palveluita
  • Rakennamme vastuullista toimitusketjua yhdessä kumppaneidemme kanssa

 

Ympäristö

Sosiaalinen

Hallinto

Luomme turvallisuutta ja hyvinvointia

Valon vaikutusten ymmärtäminen ja vuorokausirytmin tukeminen
Yrityksenä haluamme lisätä tietoisuutta valon vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. Tämä näkyy meillä niin asiakaskohtaamisissa, markkinoinnissa kuin sisäisessä viestinnässäkin. Olemme toteuttaneet omiin tuotantotiloihimme sekä asiakkaidemme tiloihin ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja, jotka tukevat luontaista vuorokausirytmiä ja parantavat siten jaksamista, vireystilaa ja henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhteisöllisyyden ja sosiaalisuuden lisääminen työyhteisössä tiimityön avulla
Uskomme vahvasti siihen, että työyhteisömme hyvinvointi paranee yhteisöllisyyttä ja sosiaalisuutta lisäämällä. Kaikki toimipisteemme on suunniteltu siten, että ne kannustavat tiimityöhön ja mahdollistavat tehokkaasti sekä fyysiset- että etäkohtaamiset.

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen
Toteutamme henkilöstöllemme säännölliset työtyytyväisyyskyselyt, joihin vastasi vuonna 2020 94 % henkilöstöstämme. Työtyytyväisyyskyselyt ovat meille vuoden tärkeimpiä kohokohtia, joiden perusteella kehitämme johtamista ja toimintatapojamme. Seuraamme aktiivisesti työturvallisuuden ja sairauspoissaolojen mittareita, ja reagoimme kaikkiin läheltä piti -tilanteisiin ennaltaehkäistäksemme työtapaturmia.

Toteutamme ympäristöystävällisiä, pitkän elinkaaren tuotteita ja palveluita

Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen minimointi
Tavoitteenamme on minimoida tuotteidemme ja palveluidemme elinkaaren aikainen hiilijalanjälki. Jotta voimme onnistua tavoitteessamme, selvitämme tuotteiden ja palveluiden nykyisen, koko elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen. Vuodesta 2022 lähtien elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskenta on osana uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluprosessia.

Elinkaaripalveluiden kehittäminen
Kehitämme valoa palveluna -konseptia. Kun tuotamme valoa palveluna, vastaamme valaistusratkaisun toimivuudesta ja käytön optimoinnista tuotteen koko elinkaaren ajan. Näin pystymme varmistamaan, että tuotteemme käyttävät elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän energiaa ja säilyttävät valotehonsa mahdollisimman pitkään, jolloin myös tuotteidemme elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Rakennamme vastuullista toimitusketjua yhdessä kumppaneidemme kanssa

Tietoisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen toimitusketjussamme
Vastuullinen toimitusketju edellyttää tietoisuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä kumppaneidemme keskuudessa. Varmistamme, että kumppanimme ovat sitoutuneita eettisiin ohjeisiimme ja tietoisia vastuullisuusstrategiastamme. Selvitämme raaka-aineidemme alkuperän ja edellytämme, että kumppaneillamme on laadittuna vastuullisuusstrategia tai -ohjelma.

Logistiikan optimointi
Käytämme hankintaketjussamme ensisijaisesti lähialueen toimittajia. Omien tuotteidemme toimituksessa hyödynnämme monipakkauksia, jotka minimoivat tuotteiden toimituksiin kuluvan materiaalin määrän.

Vastuullisuusstrategiallamme edistämme näitä YK:n kestävän kehityksen periaatteita:

Meillä on SGS Finlandin sertifioima ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmä koko toiminnallemme. Tämä takaa laadukkaan ja tehokkaan kokonaistoimituksen.

Olemme jäsenenä GBC Finlandissa, jonka päämääränä on edistää kestävää ja ympäristöystävällistä rakentamista.

Olemme toimineet jo vuodesta 2017 sponsorina Team Rynkeby -joukkueelle, jonka tuki menee lyhentämättömänä syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemiseen.