Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Motonet-myymäläketjun mittava valaistusuudistus

Oikeanlaisella valaistuksella voidaan parantaa huomattavasti myymäläketjujen kaupallisuutta asettamalla myytävät tuotteet ”valokeilaan.” Tutustu tarkemmin, mitä seuraa, kun yksittäisen myymälän sijaan uudistetaan yli 20 myymälän valaistusta ketjukonseptia paremmin palvelevaksi.

Myymälöihin lisää valoa energiaa säästäen

Motonet on vahvasti kasvava autovaraosien ja -tarvikkeiden, työkalujen sekä vapaa-ajan tuotteiden erikoisliikeketju. Vuonna 1990 perustettu yritys on laajentunut voimakkaasti 35 myymälän verkostoksi ulottuen pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle ja aina Viroon saakka. Myytävät tuotteet kattavat autovaraosien ja -tarvikkeiden lisäksi monipuolisesti myös erilaiset työkalut sekä kodin ja vapaa-ajan tuotteet.

Motonetin menestys on erittäin suunnitelmallisen kehitystyön tulosta. Yritys ja sen omistajakonserni Broman Group on kehittänyt pitkäjänteisesti ja vastuullisesti toimintaansa. Valveutuneisuudesta erinomainen esimerkki on, että Motonet on hyödyntänyt alallaan ensimmäisten joukossa valoa menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa.

Viimeisten vuosien aikana Motonetin myymälöissä on siirrytty LED-valoihin erityisesti energiansäästösyistä. LED-valaistusuudistus on tehty yhtiön kaikissa omissa eli omistuksessaan olevissa kiinteistöissä. Pitkien vuokrasopimusten vuoksi energiaa säästävä LED-valaistus on koettu kannattavaksi investoinniksi myös osassa vuokratiloissa toimivista myymälöistä.

Tehtyjen LED-valaistusuudistusten taustalla vaikuttivat energiansäästön lisäksi sekä Motonetin asiakkaiden että henkilökunnan riittämättömäksi kokema myymälöiden valaistustaso. Isona tekijänä uudistusten taustalla oli myös nykyaikaisen valaistuksen älykkäät ohjausmahdollisuudet sekä osassa myymälöissä vanhentuneiden valaisimien hankalat huoltotoimet. Nykyaikainen LED-teknologia vähentää valaisimien huoltotarvetta huomattavasti vanhoihin elohopea- ja loisteputkilamppuihin verrattuna.

Valaistus myymäläkonseptin tukena

Motonet-myymälöissä koetaan, että laadukkaalla myymälävalaistuksella ja valaistuksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa myyntiin eli valaistus koetaan merkittävänä kaupallisuutta parantavana tekijänä. Esimerkiksi värikkäät kalastusvälineet, vaatteet ja moottoripyöräilytarvikkeet pitää tuoda myymälöissä houkuttelevasti esille ja tässä valaistuksella ja sen valaistuksen värintoistolla on keskeinen rooli. Riittävä yleinen valaistustaso saavutetaan oikein mitoitetulla ja asennetuilla LED-valaisimilla.

Motonetissa kaikki päätökset tehdään ketjutasolla, mutta myymälät ovat kuitenkin aina yksilöitä.  Kaikissa Motonet-myymälöissä on uudistusten jälkeen riittävä valaistustaso ja valaistuksen älykäs DALI-ohjaus. Greenledin toteuttamana DALI-ohjaus hoidetaan Osramin ENCELIUM™ valaistuksen ohjausjärjestelmän avulla. Jokainen myymälävalaisin on täten säädettävissä tarvittaessa yksitellen Joensuun pääkonttorilta käsin.

Motonetin kokemuksen mukaan mittavaa koko ketjun valaistusprojektia tehtäessä on järkevää hieman ylimitoittaa valaistus tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Esimerkiksi ohjeellisen 900 lux -tason sijaan 1300 luxiin mitoitettu myymälävalaistus lisää huomattavasti valaistuksen joustavuutta. Valaistustason pudotus on helppoa älykkään ohjauksen avulla. Tehoa rajoittamalla säästetään myös energiaa ja pidennetään valaisimien elinikää verrattuna tilanteeseen, jossa lähtökohdiltaan alimitoitetusta valaistuksesta otetaan kaikki teho jatkuvasti irti.

Valaistusuudistusten myötä Motonetin myymälöissä on tehty myös kaupallisia pilotointeja valaistuksen ja älykkään DALI-ohjauksen avulla. Konkreettisena esimerkkinä tästä ovat hyllykohtaiset valaistuskokeilut ja kassa-alueiden läheisyyteen noin kolmen metrin korkeuteen tuodut spottivalot valikoitujen tuotteiden kaupallisuuden esiintuojina. Energiatehokas kohdevalaistusratkaisu tukee ketjukonseptia ja lisää myymälämiljöön viihtyvyyttä.

Kuva: Energiatehokas kohdevalaistusratkaisu tukee ketjukonseptia ja lisää myymälämiljöön viihtyvyyttä.

Ketjutasolla vaikutukset kertautuvat isosti

LED-valaistukseen siirtymisen myötä Motonet-myymälöiden valaistusteho on parantunut energiatehokkaasti. Esimerkiksi Roihupellon myymälässä Greenledin valaistuksen avulla on saatu 62% energiansäästö vanhaan valaistukseen verrattuna. Kymmenen vuoden aikana saatava energia- ja huoltokustannusten kokonaissäästö on huimat 250 000 euroa. Vaikutukset ovat valtavat, kun saatavat hyödyt kertautuvat useiden myymälöiden kohdalla.

Motonetin myymälöiden mittavassa valaistusuudistuksessa Greenledillä on ollut keskeinen rooli. Myymälöiden vanha valaistus on vaihdettu avaimet käteen -toteutuksina pääosin yötyönä. Tällöin myymälöiden päivittäistä kaupallista toimintaa ei häiritä turhilla keskeytyksillä.

Uudistukset ovat tuoneet paljon positiivista palautetta sekä asiakkailta että henkilökunnalta niissä Motonet-myymälöissä, joissa uudistus on otettu vastaan kiitollisena. Valaistuksen uudistamisella on ollut positiivinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin.  Motonetin uudistustyöt toteutettiin ilman ylimääräistä työtä Motonetin henkilökunnalle. Greenledin omat asentajat huolehtivat uusien led-valaisimien ammattitaitoisesta asennuksesta.

Oleellista onnistuneissa valaistusuudistuksissa on molemminpuolinen luottamus, hyvät suunnitelmat ja aikataulujen pitävyys. Osoituksena yhteistyön sujuvuudesta on Greenled ollut mukana Motonetin lisäksi myös muissa Broman Groupin mittavissa valaistushankkeissa.

Motonet-valaistusuudistus pähkinänkuoressa

Greenled toteutti Motonetin 24 vanhan myymälän valaistusuudistukset avaimet käteen -toteutuksina:

  • Ammattimainen  LED-valaistus vaikuttaa positiivisesti myyntiin
  • Parantaa myymälöiden valaistustasoa ja optimoi energiansäästöä
  • Minimoi huollon tarve pitkän elinkaaren ratkaisuilla
  • Saavuttaa lisäsäästöjä ja joustavuutta älykkään DALI ENCELIUM-ohjausjärjestelmän avulla
  • Greenledin älykäs valaistus korostuu myös Motonetin muissa tiloissa, kuten varastoihin ja toimistotiloihin asennetut liiketunnistimet ohjaavat valaistusta tarpeen mukaan, eivätkä valot pala käyttämättä olevissa tiloissa turhaan

62%

energiansäästöt

Kohteessa käytetyt tuotteet

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme.