Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
LED-valaisimet teollisuuteen: ostajan haasteet, ja näin selätät ne

13 joulukuun, 2018

LED-valaisimet teollisuuteen: ostajan haasteet, ja näin selätät ne

Miten löytää oikeanlaiset LED-valaisimet teollisuuteen? Tätä ajankohtaista kysymystä pohtivat monet teollisuustiloista ja -tuotannosta vastaavat päättäjät.

Teollisuustilojen valaistus ei ole jokapäiväinen hankinta. Päinvastoin, valaistus uusitaan harvoin ja useimmille valaistuksen ostaminen on täysin vierasta.

Samaan aikaan teollisuusympäristöt ovat erityisen haastavia ja toiminnot luonteeltaan bisneskriittisiä. Ei mikään ihme, jos ostaja tuntee olonsa epävarmaksi. Kestävätkö valaisimet vaikeat olosuhteet? Löydämmekö ympäristöön soveltuvaa valaistusta? Saadaanko valaisimet asennettua? Onko koko projekti edes toteutettavissa?

Käymme tässä artikkelissa läpi tyypilliset teollisuusvalaistusta ostavan haasteet ja huolenaiheet. Luettuasi artikkelin tiedät aiheesta enemmän ja tunnet olosi varmemmaksi hankkia LED-valaisimet teollisuuteen.

Tärkein ensin: mitkä tekijät ohjaavat valaistushankintaa?

Teollisuudessa työtehtävät ovat luonteeltaan tarkkuutta vaativia, pitkälle optimoituja tai jopa riskialttiita. Samaan aikaan pienillä virheillä tai heikentyneellä tuottavuudella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Valaistus saa teollisuusympäristöissä liian vähän huomiota. Tehtaan johto ja päätöksentekijät ovat usein hyvin tietoisia valaistuksen energiansäästöpotentiaalista, mutta sen vaikutukset työturvallisuuteen ja tuottavuuteen ymmärretään paljon heikommin.

Energiansäästöjen ohella teollisuustilojen valaistus vaikuttaa merkittävästi työturvallisuuteen sekä työntekijöiden tuottavuuteen ja vireyteen. Tuottavuus ja virheettömyys puolestaan muuttuvat rahaksi – nopeammin kuin missään muualla.

 Suosiolan voimalaitoksella valaistus tunnistettiin tärkeäksi osaksi työturvallisuutta ja työssä viihtymistä.

Kuva: Suosiolan voimalaitoksella valaistus tunnistettiin tärkeäksi osaksi työturvallisuutta ja työssä viihtymistä. Greenledin toimittamalla LED-valaistuksella ylitettiin valaistukselle määritellyt EU-standardit ja ennen kaikkea tehtiin työympäristöstä viihtyisämpi ja turvallisempi. Voit lukea koko asiakastarinan tästä.

Mistä sitten pitäisi aloittaa, kun tavoitteena on turvallinen ja tuottavuutta tukeva teollisuusvalaistus? Tässä muutama asia, jotka ostajan kannattaa huomioida:

Korkea valotaso parantaa tuottavuutta ja työturvallisuutta teollisuustiloissa. EN-standardit ovat hyvä lähtökohta valotasojen suunnittelulle esimerkiksi varastojen, tuotantolinjojen tai kokoonpanon tarkkuutta vaativissa työtehtävissä. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että todellisuudessa standardit ovat minimivaatimuksia valaistustasoille ja teollisuustiloissa on lähes aina järkevää ylittää standardit. Valotasojen nostaminen 200 luxilla voi parantaa tuottavuutta peräti 6 %, vähentää virheitä 8 % ja pienentää tapaturmien määrää 14 %.Lähde

Valotasojen ohella myös valon laadulla on suuri merkitys. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää valon häikäisemättömyyteen. Myös valaistuksen värintoistoindeksi (CRI) on tärkeä, sillä hyvä CRI (RA≥ 80) auttaa visuaalisessa hahmottamisessa ja varmistaa, että turvavärit erottuvat hyvin sekä teollisuustöissä että valvomon näytöillä.

Löydämmekö teollisuusympäristöön sopivia LED-valaisimia?

Teollisuusympäristöjä on joka lähtöön. Yhdessä käsitellään pölyävää rakennusmateriaalia, toisessa elintarvikkeita. Teollisuuskiinteistöt saattavat olla korkeita ja pinta-alaltaan suuria halleja tai toisaalta matalia ja sokkeloisia tiloja. Valotehon riittävyys ja valaisimien kestävyys huolettaa ostajaa – etenkin, jos LED-valaisimet tulevat erityisen vaativaan ympäristöön.

Jotta valaisimet kestävät ympäristön kuormituksen ja valotehoa saadaan riittävästi, tulee valaisimien soveltua juuri siihen ympäristöön, johon ne asennetaan. Varmistaaksesi valaisimien soveltuvuuden, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin jo suunnitteluvaiheessa:

Riittävä valoteho

Teollisuusympäristöissä tarvitaan paljon valoa tilan koosta riippumatta. Valotasot on hyvä mitata aina sekä ennen että jälkeen asennuksen. Mitä korkeammasta tilasta on kysymys, sitä tehokkaammat valaisimet tarvitaan valon riittävyyden varmistamiseksi työskentelytasolle.

Ostajan kannattaa vaatia valaisintoimittajalta oikeilla parametreillä tehty valaistussuunnitelma, sillä se on ainoa luotettava tapa varmistua tulevasta valonmäärästä. Valaistussuunnitelma on ostajalle tärkeä dokumentti, johon voit vedota myös, jos luvatut valomäärät eivät täyty.

Valaistussuunnitelman ohella referenssikohteet kertovat paljon valaisintoimittajan kokemuksesta ja osaamisesta. Muista myös, että teollisuusympäristössä tulee pyrkiä vähintään standardien asettamiin minimitasoihin, ja mielellään ylittämään ne.

Valaisimien räätälöintimahdollisuudet

LED-valaisimiin tehtävillä räätälöinneillä voidaan vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti ne valaisevat ja kuinka hyvin ne soveltuvat kyseiseen ympäristöön ja käyttötarkoitukseen. Oikeanlainen optiikka parantaa merkittävästi esimerkiksi pystypintojen valaistustehoa. Tätä ominaisuutta tarvitaan muun muassa logistiikkatiloissa, joissa trukinkuljettajien ja keräilijöiden on nähtävä pakettien sivuilla olevat tekstit.

Valaisimia voidaan räätälöidä myös erilaisilla pintakäsittelyillä, joiden avulla valaisimia muokataan mahdollisimman hyvin ympäristöönsä sopiviksi.

Valaisimien kestävyys

Teollisuudesta riippuen LED-valaisimien tulee kestää kosteutta, pölyä, kuumuutta, kemikaaleja tai iskuja. Myös puhdistusmetodit vaihtelevat – joissain ympäristöissä valaisimia puhdistetaan emäksisillä pesuaineilla, toisissa painepesurilla.

Yleensä ottaen teollisuusympäristöt vaativat korkean (≥ 65) IP-luokan, kuten Greenledin Sigma ja Gamma -valaisimissa.  Myös valaisimien sijoittelu tulee suunnitella niin, että minimoidaan iskujen mahdollisuus. Esimerkiksi ripustamalla asennetut valaisimet harvoin soveltuvat ympäristöihin, joissa työskennellään trukeilla.

Ympäristön erityisvaatimuksista kannattaa aina keskustella valaisintoimittajan kanssa. Esimerkiksi valaisimien käyttölämpötila saattaa vaihdella eri valaisinversioissa. Ostajan on tärkeää ymmärtää, mitä on ostamassa ja miten valaisinvalmistajan lupaukset eliniästä toteutuvat omassa käyttöympäristössä. Näin vältetään ikävät yllätykset.

Kannattaako valaistuksen ohjaukseen panostaa?

Teollisuuskiinteistöt ovat usein kooltaan suuria ja eri tilojen käyttöaste vaihtelee. Osa tiloista on käytössä lähes kaikkina vuorokauden aikoina, kun taas toisissa tiloissa on vain vähän toimintaa. Valaistuksen ohjauksella voidaan optimoida energiankäyttöä tiloittain ja saavuttaa siten merkittäviä lisäsäästöjä.

Valaistuksen ohjauksella varmistetaan, että valot palavat oikealla teholla vain siellä, missä valoa kulloinkin tarvitaan. Tämä vaikuttaa paitsi energiakuluihin, myös valaisimien elinkaareen. Automatisoitu valaistuksen hallinta säästää lisäksi resursseja ja lisää viihtyvyyttä, sillä valaistuksen sammuttaminen ja sytyttäminen ei ole työntekijöiden muistin varassa.

Huhtamäki Foodservice Nordicin älykäs logistiikkavalaistus

Kuva: Greenledin valaisimien ohella Huhtamäen logistiikkatiloihin asennettiin liiketunnistimet, joiden avulla valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti tilan käytön mukaan. Parhaimmillaan läsnäolotunnistus on tuonut 50 % lisäsäästöt hiljaisemmissa hyllyväleissä. Lue koko asiakastarina täältä.

Tuleeko toteutuksesta työläs ja vaivalloinen?

Teollisuuspäättäjää saattaa huolestuttaa myös käytännön toteutus, kuten asennuksen aiheuttama vaiva ja mahdolliset häiriöt. Teollisuuskiinteistöt voivat olla saneerattuja tai niitä on muutettu, remontoitu ja laajennettu vuosien varrella. Valaistus on usein asennettu ensin ja muut muutokset ovat tulleet myöhemmin. Siksi valaisimet saattavat olla hankalissa paikoissa ja niihin on vaikea päästä käsiksi.

Sen sijaan, että huolehtisit asennuksen käytännön toteutuksesta tai vaadittavista muutoksista, kannattaa keskittyä hyötyihin. Näitä ovat esimerkiksi minimoidut huoltotarpeet. Elinkaarensa päähän tulleen valaistusratkaisun ylläpito vaatii säännöllisiä lampunvaihtoja, joihin kuluu paljon työtunteja. LED-valaisimien pitkä ikä ja kestävyys tuovat valaistukseen huolettomuutta ja säästävät huoltokuluja.

Yleinen huolenaihe on myös valaistussaneerauksen projektinjohdon toteutus. Yrityksillä ei välttämättä ole mahdollisuutta sitoa tehtävään nimettyä henkilöä omasta organisaatiostaan. Tällöin kannattaa valita toimittaja, jolla on valmiudet ottaa kokonaisvastuu urakan toteutuksesta aina suunnittelusta asennukseen.

Uuden valaistuksen jouheva toteutus ja asennus voidaan varmistaa oikeastaan vain siten, että valitaan toteutukseen kokenut toimittaja. Varmista siis, että valitsemallasi valaistusratkaisun toimittajalla on kokemusta vastaavista ympäristöistä. Suunnittelu vaativaan ympäristöön vaatii kokemusta ja ammattitaitoa, ja käytännössä tarvitaan myös luovuutta ja kekseliäisyyttä.

Kuka kantaa vastuun, jos jokin menee pieleen?

Perinteinen malli valaistuksen ostamiselle on melko monimutkainen. Ostaminen vaatii vaivannäköä, sillä mukana on paljon eri toimijoita ja prosessissa useita eri vaiheita.

Vakuuttaaksesi johdon investoinnin tärkeydestä tarvitset ensin tukun laskelmia. Alustavan päätöksen myötä prosessi jatkuu: tilojen arviointi, valaistusuunnittelu ja kartoitus, urakkalaskenta, asennusurakointi, käyttöönotto, ja niin edespäin.

Omaa työtä voi helpottaa ostamalla koko valaistusratkaisun yhdeltä toimittajalta. Yhden ratkaisutoimittajan kanssa työskentely auttaa myös vastuukysymyksissä, sillä tiedät keneen ottaa yhteyttä, jos matkan varrella tulee haasteita.

Avaimet käteen -konseptissa valaistusuudistuksesta vastaa yksi toimija, jolla on kokonaisvastuu urakasta aina suunnittelusta toteutukseen.

Kuva: Valaistuksen ostaminen saattaa tuntua haastavalta. Vastuukysymykset nousevat tapetille, kun kokonaisuus koostuu useista eri vaiheista ja mukana on paljon eri toimijoita. Avaimet käteen -konseptissa kokonaisuudesta vastaa yksi toimija, mikä vapauttaa ostajan omia resursseja.

Kuinka perustelen investoinnin tärkeyden?

Lähtökohtaisesti yritykset haluavat investoida omaan ydinliiketoimintaansa. Teollisuusympäristöissä kiinteistömanageeraus on harvoin ensimmäisenä kehityslistalla.

Myös investointien perustelu voi olla työlästä ja aikaa vievää. Takaisinmaksuaikojen on oltava lyhyitä ja investointien kassavaikutukset tutkitaan tarkkaan ennen investointilupaa.

LED-teknologiaan siirtyminen on kohtalaisen helppo perustella ratkaisun energiataloudellisuudella. Energiansäästöjen ohella LED-teknologia on ympäristöystävällistä ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

Jos edellä mainitut eivät riitä perustelemaan investointia, kokeile seuraavaa: kustannuksiltaan merkittävän investoinnin perustelu voi olla haastavaa, jos käytät perusteena pelkkiä energiansäästöjä. Mutta mitä jos perustelisitkin hankinnan sen sijaan työturvallisuuden parantamisella, tuotannon virheettömyydellä ja tuottavuudella?

Investoinnin sijaan voit harkita myös käyttövuokraa, tai niin sanottua leasing -sopimusta. Valon ostaminen palveluna on todella hyvä vaihtoehto mille tahansa yritykselle, joka haluaa parantaa työtilojen valaistusta ja kuitenkin minimoida hankinnan vaikutukset taseeseen. Kiitos suurien energiansäästöjen, rahaa säästyy kuukausivuokrasta huolimatta heti ensimmäisestä päivästä alkaen, ja samalla saavutetaan muut uuden valaistuksen tuomat hyödyt.

Outotec Turulassa haluttiin parantaa teollisuustilojen valaistusta, sillä sen tiedettiin vaikuttavan merkittävästi energiankulutukseen, työturvallisuuteen ja tuottavuuteen

Kuva: Teollisuusvalaistus hankitaan perinteisesti investointina. Outotec Turula lähestyi asiaa eri tavalla ja hankki uuden LED-valaistuksen palveluna leasing-sopimuksella. Uusi valaistusratkaisu säästää 70 % energiaa, ja samalla vapautuu pääomaa yrityksen omaan ydinliiketoimintaan. Lue täältä koko asiakastarina.

Kuinka todistan, että investointi kannatti?

Jokainen investoinnin tehnyt haluaa todistaa, että hankinta kannatti. Älykkään valaistuksen hallintajärjestelmän avulla uuden valaistuksen energiansäästöt on helppo näyttää toteen. Hallintajärjestelmä tuottaa yksityiskohtaisia raportteja valaistuksen toiminnasta ja vertaa energiankulutusta aiempaan valaistukseen.

ENCELIUM™ valaistuksen hallintajärjestelmän 3D Polaris -ohjelmisto tuottaa raportit energiansäästöistä

Kuva: Greenledin pääkonttorin säädettävä LED-valaistus tehtäväkohtaisella ohjauksella (Task tuning, TT) säästää 75 % energiaa verrattuna aiempiin loisteputkiin, jotka paloivat jatkuvasti täydellä teholla. Energiansäästöraportteihin pääsee käsiksi suoraan ENCELIUM™ valaistuksen hallintajärjestelmän 3D Polaris -ohjelmistosta. Voit lukea koko case-tarinan täältä.

Raportoinnin ohella valaistuksen hallintajärjestelmä tuo myös paljon muita etuja. Järjestelmän avulla valaistusta voidaan hallinnoida etänä ja säätää tarpeen mukaan. Integraatiorajapinnan avulla valaistus voidaan myös liittää osaksi kiinteistöautomaatiota.

Lopuksi

Luettuasi artikkelin sait toivon mukaan uusia eväitä hankkia LED-valaisimet teollisuuteen.

Jos artikkelista jäi mieleen vain yksi asia, se on toivottavasti tämä: keskustele niiden ihmisten kanssa, jotka työskentelevät valaisimien alla. Keskustellessasi henkilöstön kanssa huomaat pian, kuinka paljon valaistus vaikuttaa työntekijöiden arkeen. Tämä pieni ylimääräinen ajatustyö maksaa itsensä takaisin tavoilla, joilla on eniten merkitystä: tuottavuudella, työturvallisuudella ja viihtyvyydellä.

Lisää aiheesta