Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
Älykäs valaistusratkaisu, mitä se tarkoittaa sinulle

8 elokuun, 2018

Älykäs valaistusratkaisu, mitä se tarkoittaa sinulle

Älykäs valaistusratkaisu. Kuulostaa fiksulta, vai mitä? Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Luettuasi tämän artikkelin ymmärrät, mitä älykäs valaistusratkaisu tarkoittaa ja mitä hyötyjä älykäs valaistus voi tuoda liiketoiminnallesi. Ymmärrät myös, miten valaistuksen ohjaus kytkeytyy LED-tekniikkaan ja tunnet erityyppiset valaistuksen ohjausvaihtoehdot.

Artikkelin lopusta löydät viiden kohdan muistilistan valaistuksen ohjaustekniikan valintaan.

Älykäs valaistusratkaisu – mitä se tarkoittaa?

Kun puhumme älykkäästä valaistusratkaisusta, emme puhu pelkistä valaisimista. Tehokkaat ja energiaa säästävät LED-valaisimet ovat toki tärkeä osa kokonaisuutta, mutta yksinään ne eivät vielä tee älykästä valaistusratkaisua.

Älykäs valaistusratkaisu sisältää valaisimet, valaistussuunnittelun ja optiikan sekä valaistuksen ohjaustekniikan. Yhdessä nämä muodostavat älykkään valaistusratkaisun, jonka avulla saadaan valoa oikeaan paikkaan, oikea-aikaisesti. Samalla säästyy energiaa ja saavutetaan monia muita hyötyjä.

Mikään ratkaisu ei kuitenkaan ole älykäs, ellei se ole tarkoituksenmukainen. Siksi on tärkeää, että liiketoiminnan tavoitteet ja kohteen erityispiirteet otetaan aina huomioon sekä valaistussuunnittelussa että valaisimien ja ohjaustekniikan valinnassa.

Älykkään valaistusratkaisun edut

Oletetaan, että nykyinen valaistus on toteutettu vanhemmalla tekniikalla, kuten loisteputkilla tai suurpainenatriumvalaisimilla. Totuus on, että jo pelkästään energiatehokkaaseen LED-teknologiaan vaihtamalla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Pelkkä LED-valaisimiin vaihtaminen ei kuitenkaan tuo kaikkia niitä hyötyjä, jotka voitaisiin saavuttaa. Kun oikeanlaiset valaisimet yhdistetään huolelliseen valaistussuunnitteluun sekä tarkoin valittuun optiikkaan ja ohjaustekniikkaan, ovat hyödytkin paljon isommat.

Lisää kaupallisuutta, parempi asiakaskokemus

Valaistuksella on valtava merkitys asiakaskokemukseen ja ostopäätöksiin kivijalkakaupassa. Lue tästä esimerkiksi Sokos Joensuun asiakastarina, jossa tavaratalopäällikkö kertoo LED-valaistuksen pienentäneen merkittävästi tuotepalautusten määrää.

Älykkään valaistusratkaisun avulla voit esimerkiksi houkutella asiakkaita kauppaasi, korostaa tiettyjä tuotteita, kannustaa ostoon tai luoda tunnelman. Valaistuksen tasoa voidaan säätää sen mukaan, onko liiketila avoinna vai onko käynnissä esimerkiksi hyllytys tai siivous. Monet asiakkaistamme optimoivat valaistuksen tasoa myös myyntipiikkejä ja sesonkeja mukaillen.

Kuva kolmesta eri valaistuksesta samassa hyllyvälissä. Esimerkki optiikan käytöstä myymälävalaistuksessa.

Kuva: Kolme erilaista valaistusta havainnollistettuna samaan hyllyväliin. Vasemmalla olevassa kuvassa on käytetty Batwing-optiikkaa, joka ohjaa valon hyllyssä olevien tuotteiden pystypinnoille. Ylhäällä oikealla on käytetty kapeaa optiikkaa, joka soveltuu erityisesti käytävän valaisemiseen. Alaoikealla taas on käytetty leveää valonjakoa, jolla saadaan tasainen valo sekä hyllyille että käytävään.

Parempi työturvallisuus, tehokkuus ja työssä viihtyminen

Useat teollista työympäristöä tarkkailleet tutkimukset osoittavat, että valaistuksella on suuri merkitys työturvallisuuteen ja tehokkuuteen tarkkuutta vaativassa työssä. Valotason nostaminen 200 luxilla voi nostaa tehokkuutta teollisessa ympäristössä jopa 6 %, vähentää virheitä 8 % ja pienentää työtapaturmien määrää 14 %.

Valaistuksen tuomat hyödyt yksilön tehokkuuteen ja viihtymiseen eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan teolliseen kontekstiin. Ihmiskeskeinen valaistus on tällä hetkellä yksi valaistusmaailman puhutuimmista teemoista, ja monet uskovat sen olevan avain tulevaisuuden työssä viihtymiselle.

Ihmiskeskeisellä valaistuksella tarkoitetaan luontaista vuorokausirytmiä tukevaa, päivänvalon kaltaista dynaamisesti vaihtuvaa valaistusta. Parhaimmillaan valaistus voisi reagoida yksilöllisiin muutoksiin hormonitasoissa tukien näin jokaisen henkilökohtaista työtehokkuutta ja työssä jaksamista.

Valaisimien elinkaaren maksimointi

Perinteisempiin valonlähteisiin verrattuna ledit vapauttavat hyvin vähän lämpöä. Muutokset lämpötilassa vaikuttavat kuitenkin merkittävästi niiden elinikään. Puolijohteen nyrkkisäännön mukaisesti +10°C nousu lämpötilassa puolittaa sekä valaisimen että liitäntälaitteen elinkaaren.

Miten lämpötilaa sitten voi säädellä? Tärkeintä on valita laadukkaat LED-valaisimet, joiden jokainen komponentti on huolella valittu ja testattu. ”Ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki” -sanonta pitää hyvin paikkansa LED-valaisimissa.

Laadukkaiden valaisimien ohella paras tapa kontrolloida lämpöä ja maksimoida valaisimien elinkaari on pitää valaistus päällä vain silloin, kun se on tarpeen. Tässä tavoitteessa auttaa älykäs valaistuksen ohjaus, josta kerromme lisää myöhemmin.

räätälöidyt valaisimet

Älykäs valaistussuunnittelu ja tarkoin valittu optiikka ovat olennainen osa onnistunutta valaisinvalintaa. Bulkkituotteiden ostamisen sijaan valaisimet kannattaa räätälöidä kohteeseen sopiviksi.

Otetaan esimerkki katuvalaistuksesta. Kuvittele viherkaistan erottama pääkatu ja sen vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä. Ensinnäkin, pääkadun valaisimen ja optiikan valinnassa tulee huomioida monia asioita, kuten kadun profiili, pylväskorkeus ja pylväsväli.

Kevyen liikenteen väylä taas on oma tarinansa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi myös kevyen liikenteen väylälle tarvitaan riittävä valaistus. Mutta tarvitaanko aina välttämättä kahta erillistä valopylvästä? Tämäntyyppisissä tilanteissa voidaan usein käyttää niin sanottua käännettyä optiikkaa, jonka avulla pääkadun valaisimella saadaan valaistua yhdellä valopylväällä myös vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä. Älykästä, vai mitä?

Maksimaaliset energiansäästöt

Kuten aiemmin kerroimme, verrattuna perinteisempiin valonlähteisiin jo pelkkä energiatehokkaisiin LED-valaisimiin vaihtaminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Kun valaisimien lisäksi otetaan käyttöön soveltuva valaistuksen ohjaustekniikka, ovat hyödyt sitäkin suuremmat.

Tässä esimerkkejä energiansäästöstrategioista, joita älykäs valaistuksen ohjaus mahdollistaa:

  • Aikaohjaus
  • Päivänvalotunnistus
  • Läsnäolotunnistus
  • Tehtäväkohtainen ohjaus
  • Energiankulutuksen kompensointi

Kohteesta riippuen yllä mainitut energiansäästöstrategiat tuovat valaistuksen energiankulutukseen noin 10–50 % lisäsäästöt verrattuna tilanteeseen, jossa vanhat valaisimet vain vaihdettaisiin energiatehokkaampiin LED-valaisimiin.

Älykkään valaisturatkaisun edut

Kuva: LED-valaistuksen tuomista energiansäästöistä puhutaan paljon, mutta ne ovat vain yksi osa älykkään valaisturatkaisun tuomista eduista.

Olipa kyseessä kauppa, liikuntapaikka, teollisuushalli tai toimisto, älykäs valaistusratkaisu on ehdottomasti harkinnan arvoinen asia. Mutta mistä tietää, millainen valaistuksen ohjaustekniikka soveltuu kuhunkin tarpeeseen? Perehdytään tähän hieman tarkemmin.

Valaistuksen ohjaustekniikat

Valaistuksen ohjaustekniikat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: stand alone -ratkaisuihin, reititinratkaisuihin ja valaistuksen hallintajärjestelmiin.

Saadaksesi käsityksen skaalasta, kuvittele eteesi korkea kerrostalo. Jos hallinnoitavanasi on vain yhden toimistotilan valaistus, on stand alone -ratkaisu mitä todennäköisimmin oikea valinta. Jos taas hallinnoit koko kerrosta, jonka sisällä on useita erityyppisiä tiloja, on valintasi todennäköisesti reititinratkaisu. Kun puhutaan koko rakennuksen tai useiden kiinteistöjen valaistuksesta, on hyvä harkita valaistuksen hallintajärjestelmää.

Stand alone -ratkaisut

Stand alone -ratkaisut soveltuvat tilanteeseen, jossa valaistus halutaan uusia LED-tekniikalle helposti ilman ohjelmointitarvetta, käyttäen olemassa olevia johdotuksia ja kytkimiä. Tällöin puhutaan useimmiten yhdestä tai korkeintaan sadasta valaisinpisteestä.

Stand alone -ratkaisut ovat älykkäitä LED-valaisimia, joista jokainen toimii itsenäisenä yksikkönä säätäen valotehoa automaattisesti läsnäoloon ja päivänvaloon perustuen. Tunnistimia hyödyntämällä voidaan myös ohjata tiettyä määrää valaisimia ryhmänä. Esimerkkinä tämän tyyppisistä valaisimista voit katsoa Greenledin Alfa-tuoteperheen valaisimet, jotka soveltuvat loistavasti toimistotiloihin.

Reititinratkaisut

Jos hallinnoidaan noin 100–250 erillistä valaisinpistettä, on reititinratkaisu todennäköisesti kaikkein soveltuvin vaihtoehto tilanteeseen.

Reititinratkaisu mahdollistaa valaisinryhmät, jotka noudattavat tiettyä ohjausta. Riippuen kiinteistöstä ja sen toiminnoista, näitä ryhmiä voidaan hallinnoida erilaisilla sensoreilla ja painikkeilla. Myös jokaisen yksittäisen valaisimen teho voidaan säätää tarkoituksenmukaiseksi. Reititinratkaisuissa voidaan käyttää laajalti eri ohjaustapoja, ja se on helposti laajennettavissa.

Ohjaustekniikkaa kehittävät valmistajat ovat tuoneet markkinoille paljon Bluetooth-tekniikkaan perustuvaa ohjausta, jota voidaan hallinnoida suoraan älylaitteilla. Tällainen ratkaisu voi olla hyvinkin toimiva tilanteessa, jossa halutaan tuoda muutamiin erityyppisiin toimistotiloihin helposti paikan päällä säädettävää ohjausta ja esimerkiksi dynaamista valaistusta.

Valaistuksen hallintajärjestelmät

Kun puhutaan isosta määrästä valaisimia, usein yli 250 valaisinpisteestä, on hyvä harkita valaistuksen hallintajärjestelmää. Erillinen, etäohjauksen ja kattavan raportoinnin mahdollistava järjestelmä tuo valaistuksen hallintaan sekä joustavuutta että merkittäviä lisäsäästöjä.

Suurin ero verrattuna stand alone -ratkaisuihin on kyky hallita yksittäisiä valaisimia, valaisinryhmiä tai useiden kiinteistöjen valaistusta yhdestä käyttöliittymästä. Keskitetty hallinta mahdollistaa paljon erilaisia ohjaustapoja ja antaa kattavat raportit esimerkiksi energiankulutuksesta ja valaisimien mahdollisista huoltotarpeista. Keskitetty käyttöliittymä antaa myös näkymän kiinteistöjen käyttöasteeseen sekä rajapinnan kiinteistöautomaatioon.

Tänä päivänä ohjaustekniikan valmistajat kehittävät paljon langatonta ohjausteknologiaa, kuten ZigBEE ja BLE -pohjaisia ratkaisuja. Uuden teknologian noustessa valaisinmaailmassa on vielä haasteena standardisointi sekä eri järjestelmien yhteensopivuus. Paras neuvomme on tämä: keskity käytettävyyteen, toimivuuteen ja luotettavuuteen. Valitse kuitenkin sellainen toimittaja, jolla on sekä kykyä että halua mukautua uuteen.

Muista nämä viisi asiaa, kun valitset valaistuksen ohjaustekniikkaa

5 kohdan muistilista valaistuksen ohjaustekniikan valintaan

Lisää aiheesta