Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
Hyvä hallivalaistus suunnittelijan silmin

23 kesäkuun, 2021

Hyvä hallivalaistus suunnittelijan silmin

Miten toteutetaan toimiva ja onnistunut hallivalaistus? Haastattelimme tätä artikkelia varten Greenledin valaistusasiantuntijoita, jotka ovat suunnitelleet valaistuksen satoihin teollisuushalleihin, logistiikkahalleihin ja urheiluhalleihin.

Miten liikkeelle? Asiakkaan tarpeet keskiössä

Onnistunut hallivalaistus lähtee aina asiakkaan tarpeista ja toiveista. Millainen tila on kyseessä, minkälaista toimintaa/työtä tiloissa tehdään, mitkä ovat valaistusuudistuksen tärkeimmät tavoitteet? Valaistusstandardit toimivat suunnittelun pohjana, mutta hyvä suunnittelija osaa myös sopivasti haastaa asiakasta. Tästä hyvä esimerkki on valon tasaisuus, jolle standardissa annettu minimiarvo ei useinkaan vastaa toivottua lopputulosta.

”Lähtökohtaisesti suunnittelemme valaistuksen aina niin, että valon tasaisuus on parempi kuin standardissa annettu minimiarvo. Asiakkaalle tasaisuuden arvot 0.5 ja 0.7 eivät välttämättä kerro mitään, mutta silmälle ero on huomattava. Esimerkiksi logistiikassa tämä korreloi suoraan työviihtyvyyteen, turvallisuuteen ja virheettömyyteen.”

Kalle Lumila, Valaistusasiantuntija, Greenled

Ennen valaistussuunnittelua tehtävä kartoitus toteutetaan paikan päällä. Tällöin tutkitaan muun muassa nykyisten valaisimien kiinnitystapa, kiskojen sijoittuminen, valaisimien määrä sekä pintojen heijastuskertoimet. Kartoituksessa käytetään aina myös valaistusvoimakkuuden mittaria, jonka avulla mitataan tilojen nykyiset valotasot.

Kun valaisimet valitaan korkeaan tilaan, näyttelee valaisimen valotehokkuus erityisen tärkeää roolia. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta, jossa myös valaisimen optiikalla on merkittävä osa. Suunnittelussa hyödynnetään Dialux-ohjelmistoa, jonka avulla asiakkaalle luodaan visuaalinen ja havainnollistava suunnitelma tulevasta valaistuksesta. Valaistussuunnitelma on asiakkaalle tärkeä dokumentti, sillä se sisältää myös lupauksen tulevista valon määristä, toteutuvista häikäisyarvoista sekä valon tasaisuudesta.

Esimerkkejä valaistusuudistuksen tavoitteista:

 • Työympäristön turvallisuuden parantaminen ja tapaturmien minimointi
 • Työviihtyvyyden parantaminen ja tilojen yleisen ilmeen kohentaminen
 • Energia- ja ympäristösäästötavoitteet
 • Työntekijöiden vuorokausirytmin tukeminen valaistuksen avulla
 • Pelaaja- ja katsojakokemuksen parantaminen

Logistiikkahallin ja tuotantohallin valaistus

Teollisuudessa valaisimen valintaa määrittää pitkälti se, millaisesta teollisuudesta on kyse. Yleensä ottaen valaisimen tiiviys ja IP-luokitus on oltava hyvällä tasolla, sillä olosuhteet ovat teollisuudessa usein haastavat. Valaisimen optiikkaa puolestaan määrittää paljolti tilan korkeus sekä tilan käyttötarkoitus. Esimerkiksi logistiikan kapeisiin hyllyväleihin on olemassa omat, soveltuvat optiikkansa.

Logistiikkahallin valaistuksessa on tärkeää valita kapeisiin ja korkeisiin hyllyväleihin soveltuva optiikka.

Kuva: Logistiikkahallin valaistuksessa on tärkeää valita kapeisiin ja korkeisiin hyllyväleihin soveltuva optiikka, joka valaisee pystypinnat tasaisesti lattiasta kattoon saakka. Kuvassa näkyvät Ferrometalin logistiikkatilat valaistusuudistuksen jälkeen.

Avaintekijä onnistuneessa teollisuus- tai logistiikkahallin valaistuksessa onkin juuri soveltuvuus ympäristöön ja työtehtäviin. Lisäarvoa valaistukseen tuo älykäs ohjausjärjestelmä, jonka avulla valaistusvoimakkuutta voidaan säätää eri työtehtäviin ja tiloihin soveltuvaksi. Näin esimerkiksi tarkkuutta vaativille työpisteille saadaan oma, työtehtäviä tukeva valaistuksensa.

Hyvän logistiikkavalaistuksen elementtejä:

 • Riittävä valon määrä. Korkeissa halleissa valaisimien valotehokkuuden on oltava hyvä, jotta saadaan tuotettua riittävästi valoa ylimmiltä hyllyriveiltä aina lattiaan saakka. Tiloihin valitaan korkeisiin ja kapeisiin hyllyväleihin soveltuva optiikka, joka valaisee pystypinnat tehokkaasti.
 • Valon tasaisuus. Korkeiden luximäärien valon tasaisuus on tärkeää sekä työturvallisuuden että tarkkuuden kannalta. Valaistusstandardeissa on annettu tasaisuudelle minimiarvot, mutta käytännössä ne pyritään aina ylittämään.
 • Häikäisemättömyys. Hyvä logistiikkavalaistus ei häikäise, vaikka katse osuisi kattoon. Pahimmillaan häikäisyä aiheuttava valaistus johtaa työtapaturmiin ja vähimmilläänkin se vaikuttaa työmukavuuteen. Logistiikkahalleihin soveltuvissa valaisimissa on kiinnitetty erityistä huomiota häikäisyn estoon.

Logistiikkahallin valaistuksessa käytetään tyypillisesti myös älykästä valaistuksen ohjausta, sillä se tuo merkittävät energiansäästöt sekä käyttömukavuutta tiloihin. Hyllyvälikohtaisilla tunnistimilla valaistus saadaan kirkastumaan ja himmenemään portaattomasti tilojen käytön mukaan. Hyllyvälejä ei sammuteta kokonaan, vaan niissä pidetään työpäivän ajan ylläpitovalo, joka mahdollistaa turvallisen liikkumisen. Kun hyllyväliin saavutaan, kirkastuu valaistus automaattisesti tarvittavaan työskentelyvaloon.

Erityishuomioita teollisuus- ja tuotantohallien valaistukseen:

 • Valon laatu. Paitsi valon määrällä, myös valon laadulla on suuri merkitys teollisuusympäristössä. Lähellä päivänvaloa oleva valon värilämpötila sekä hyvä värintoistoindeksi (RA≥ 80) auttavat visuaalisessa hahmottamisessa ja varmistavat, että esimerkiksi turvavärit erottuvat hyvin sekä paikan päällä että valvomon näytöillä. Tietyillä teollisuuden aloilla, kuten esimerkiksi kirjapainossa tai elintarviketeollisuudessa, valon laadulla on erityisen tärkeä rooli myös tuotteiden laadunvalvonnassa.
 • Valaisimien kestävyys. Valaisimen tiiviys ja IP-luokitus on oltava hyvä, sillä teollisuusympäristössä valaisimien tulee kestää esimerkiksi kosteutta, pölyä, kuumuutta, kemikaaleja tai iskuja. Valaisimien valinnassa huomioidaan myös puhdistusmetodit, sillä ympäristöstä riippuen valaisimia puhdistetaan esimerkiksi emäksisillä pesuaineilla tai painepesurilla.

Teollisuus- ja logistiikkahallin valaistusuudistuksessa valaisimien kokonaismäärää pystytään usein vähentämään siitäkin huolimatta, että valon määrä tiloissa lisääntyy. Tämä onnistuu käyttämällä pitkiä valaisimia, joissa on hyvä valotehokkuus ja soveltuva optiikka. Kun valaisimia on vähemmän, on myös asennettavaa vähemmän ja kokonaisuus asiakkaalle mahdollisimman kustannustehokas.

Jäähallin ja urheiluhallin valaistus

Eri urheilulajeilla on omat lajikohtaiset standardinsa sekä valaistusvoimakkuudelle että valon tasaisuudelle. Tyypillisesti valoa tarvitaan paljon, mutta samalla häikäisy on pidettävä minimissä, etteivät urheilusuoritukset tai pelaajien turvallisuus vaarannu. Myös valaistuksen soveltuvuus tv-kuvaukseen huomioidaan aina. Tässä olennaista on valaistuksen välkkymättömyys, hyvät värintoisto-ominaisuudet sekä valaisimien optiikka, joka valitaan niin, että pystypinnat ovat mahdollisimman hyvin valaistut.

Tärkeää roolia näyttelee myös valaistuksen mukautuvuus. Urheilutapahtumissa valaistusta säädetään esimerkiksi pelitilanteiden ja taukojen mukaan ja usein halleja muokataan myös täysin eri käyttötarkoituksiin sesongista riippuen. Kätevintä on asentaa valaistuksen yhteyteen älykäs ohjausjärjestelmä, jonka avulla valaisimia ja valaisinryhmiä voidaan säätää suoraan visuaalisen 3D-käyttöliittymän avulla.

”Urheilussa valaistusstandardit vaihtelevat lajikohtaisesti, ja myös eri liigoilla on omat standardinsa. Jos hallia käytetään moneen eri tarkoitukseen, on valaistuksen säädettävyys erityisen tärkeässä roolissa.”

Olli Hökkä, Valaistusasiantuntija, Greenled

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa hallien yleisvalaistusta pudotetaan säädettävän ohjausjärjestelmän avulla messujen ajaksi, jotta osastoille suunniteltu valaistus pääsee oikeuksiinsa.

Kuva: Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen hallit mukautuvat useaan käyttötarkoitukseen. Säädettävän ohjausjärjestelmän avulla yleisvalaistusta pudotetaan messujen ajaksi, jotta osastoille suunniteltu valaistus pääsee oikeuksiinsa.

Erityishuomioita jäÄHALLIN JA urheiluhallin valaistukseen:

 • Valaisimien kestävyys. Jäähallien lämpötila ja kosteus asettavat korkeat vaatimukset valaisimien tiiviydelle ja IP-luokitukselle.
 • Mukautuvuus. Säädettävä valaistuksen ohjausjärjestelmä helpottaa monitoimitilojen muokkausta eri tapahtumiin ja urheilulajeihin sopivaksi.
 • Häikäisemättömyys. Häikäisemätön valaistus on urheiluhalleissa olennaista paitsi mukavuuden, myös urheilusuoritusten ja turvallisuuden kannalta.
 • Soveltuvuus tv-kuvaukseen. Valaistuksen värintoistoindeksi (CRI) on hyvä ja pystypinnat tehokkaasti valaistu soveltuvalla optiikalla. Valaistuksen tulee olla myös välkkymätöntä (flicker-free).

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi huomioidaan hallivalaistuksen suunnittelussa aina myös asennettavuuden näkökulma. Kartoituksen yhteydessä käydään läpi kattorakenteet, ja asennustapa valitaan niin että valaisimet on mahdollisimman helppo ja nopea asentaa.

Kiinnostuitko hallivalaistuksen uudistamisesta?

Jos jokin jäi askarruttamaan, voit kurkata tämän videon ja kuulla käytännön kokemuksia hallivalaistuksen uudistamisesta. Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi.

 

Lisää aiheesta