Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
5 + 1 syytä uusia logistiikkahallin valaistus

8 joulukuun, 2020

5 + 1 syytä uusia logistiikkahallin valaistus

Kun puhutaan logistiikkahallin valaistusuudistuksesta, katseet kääntyvät yleensä ensimmäiseksi energiansäästöihin.

Eikä ihme; hallit ovat kooltaan valtavia ja samaan aikaan käytävien ja tilojen käyttöasteet vaihtelevat paljon. Valaisimet saattavat olla ikääntyneitä ja energiatehottomia, eikä valaistuksen ohjausta useinkaan hyödynnetä. Kun valot palavat jatkuvasti täydellä teholla koko kiinteistössä, haukkaavat ne helposti ison osan kiinteistön ylläpitokustannuksista.

Energiansäästöt ovat ilman muuta tärkeä tekijä päätettäessä logistiikkahallin valaistusuudistuksesta. Väitämme kuitenkin, että valaistusuudistukseen on olemassa vielä tärkeämpiäkin syitä. Katsotaan mitä ne ovat.

1.  Parempi työturvallisuus

Työturvallisuudella on merkittävä rooli logistiikkahalleissa. Työtahti on usein kiivas, korkeuserot hallissa ovat suuria ja trukit painavine lasteineen työskentelevät ja liikkuvat pitkin käytäviä.

Jotta työ voidaan tehdä tarkasti ja tehokkaasti, tulee valaistustason olla korkea lattiatasosta aina ylimmille hyllyriveille saakka. Samaan aikaan valaisimien optiikan tulee olla tarkoin valittu, jotta ehkäistään häikäisy ja luodaan tasainen, logistiikkahallin toimintoja tukeva valaistus.

Oikeanlaisilla valaisimilla ja optiikalla voidaan tuottaa tasainen valaistus ja ehkäistä häikäisy siitä huolimatta, että valotasot ovat korkeat. Näin valaistuksen avulla voidaan vähentää merkittävästi työtapaturmia ja luoda turvallinen työympäristö kaikille.

Logistiikkahalli ennen ja jälkeen valaistusuudistuksen

Kuva: Vasemmalla: logistiikkahallin valaistus on lähtötilanteessa kauttaaltaan epätasainen ja ylimmät hyllyrivit jäävät osin pimentoon. Oikealla: hallin valaistus on toteutettu Greenledin valaisimilla ja soveltuvalla optiikalla. Valaistus on tasainen ja hyllyjen pystypinnat ovat aiempaa kirkkaammat samalla, kun häikäisy on pidetty minimissä.

2.  Vähemmän virheitä

Virheiden minimointi on tärkeää mille tahansa logistiikkayritykselle. Riippumatta virheen luonteesta, virheet häiritsevät aina ydintoimintoja ja aiheuttavat kustannuksia.

Logistiikkayrityksen johtajana olet luultavasti kiinnostunut seuraavista:

  • Paljonko virheitä tapahtuu keskimäärin per työntekijä kuukaudessa/vuodessa?
  • Mikä on virheiden kustannus vuositasolla?

Vaikka automatisoinnin osuus logistiikassa kasvaa, ei valaistuksen merkitystä logistiikan prosesseille tulisi vähätellä. Teollisien tilojen tutkimuksissa on todettu, että pelkästään valotasojen parantaminen 200 luxilla vähentää virheitä jopa 8 %. Tärkeää on myös valon laatu, johon vaikuttaa valaistuksen värilämpötila ja värintoisto-ominaisuudet. Laadukas valaistus auttaa erottamaan kontrastit, näkemään hyllykyltit ja tekstit paremmin ja siten myös välttämään virheitä.

Asiakkaamme Ferrometal pystyi vähentämään valaistusuudistuksen avulla keräilyvirheitä ja sai työntekijöiltä loistavaa palautetta.

”Heti alkuun tuli kiitosta työntekijöiltä. He kokivat, että valot ovat kirkkaammat ja paremmat ja työympäristö on mukavampi.”

Jan Seipell, Logistiikkapäällikkö, Ferrometal

Voit lukea Ferrometalin tarinan ja muita logistiikkayritysten asiakastarinoita referenssit-sivultamme.

3.  Vähemmän huoltotarpeita

Kun valaistusratkaisu lähestyy elinkaarensa loppua, huoltotarpeet kasvavat väistämättä. Vanhat valonlähteet ovat mahdollisesti menettäneet osan valotehostaan tai jopa rikkoutuneet, ja valaisinvaihtoja joudutaan tekemään usein.

Korkeissa logistiikkatiloissa valaisimiin on vaikea päästä käsiksi ja valaisinvaihdot vaativat paljon aikaa ja vaivaa. Samaan aikaan rikkoutuneet tai valotehonsa menettäneet valaisimet luovat turvallisuusriskin, ja korjaustyöt pitäisi siksi hoitaa viipymättä.

Ikääntyneen valaistusratkaisun päivittäminen moderniin LED-valaisturatkaisuun vähentää sekä huoltotarpeita että häiriöitä työpaikalla.

Valaistuksen ylläpito voidaan ostaa myös täydellisenä palveluna, jolloin valaisturatkaisun toimittaja on vastuussa ratkaisusta myös asennuksen jälkeen. GreenCare -palvelumallissa vastuu valaistuksen yläpidosta ja toimivuudesta säilyy Greenledillä, joka takaa moitteettoman palvelun koko sopimuskauden ajaksi. Asiakas puolestaan maksaa valaistusratkaisusta kuukausimaksua, jonka vastineena hän saa täysin ylläpidetyn ja toimivan valaistuksen sekä korkealaatuisen palvelun.

4.  Parempi tehokkuus ja hyvinvointi

Valaistuksen vaikutus näkökykyyn on helppo ymmärtää. Riittävä määrä laadukasta valoa työtehtävien kannalta tärkeällä alueella auttaa näkemään paremmin, suoriutumaan paremmin ja siten myös välttämään virheitä.

Valo kuitenkin vaikuttaa ihmisiin paljon syvemmin kuin pelkästään visuaalisesti. Vaihtelevat valotasot vaikuttavat niin sanottuun sisäiseen kelloomme, jota kutsutaan myös sirkadiaaniseksi rytmiksi. Pimeä ja valo kontrolloivat hormonituotantoamme, vaikuttaen siten uneen, vireystilaan, suoriutumiseen, muistiin ja mielentilaan.

Valaistusuudistuksen kannalta kyse on siitä, ettei standardin mukaiseen ratkaisuun kannata välttämättä tyytyä. Valon suunnalla, voimakkuudella ja värilämpötilalla voidaan vaikuttaa suoraan siihen, kuinka virkeäksi ihmiset tuntevat itsensä ja kuinka tehokkaasti he suoriutuvat työssään. Ihmiskeskeisellä valaistuksella voidaan näin paitsi tarjota riittävä määrä valoa, myös tukea ihmisten hyvinvointia. Hyödyt ovat siten monin verroin suuremmat niin yksilölle, yritykselle kuin yhteiskunnallekin.

Valaistuksen tärkein merkitys on sen vaikutus ihmisiin ja se on jopa 100-kertainen verrattuna energiansäästöillä saavutettuihin hyötyihin.

Kuva: Valaistuksen vaikutus organisaation kokonaiskustannuksiin on vähäinen, mutta sen avulla saavutettavat rahalliset hyödyt merkittäviä. Valaistuksen tärkein merkitys on sen vaikutus ihmisiin ja se on jopa 100-kertainen verrattuna energiansäästöillä saavutettuihin hyötyihin.

5.  Lisää joustavuutta

Logistiikkahalleissa eri käytävien käyttöasteet vaihtelevat paljon. Valaistuksen ohjauksen avulla valot saadaan palamaan vain siellä, missä valoa kulloinkin tarvitaan. Näin säästyy energiaa ja valaisimien elinkaari pitenee.

Valaistuksen ohjauksella on kuitenkin muitakin etuja. Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä avaa kiinteistönhallintaan uuden näkymän antaen tarkat raportit valaistuksen energiankulutuksesta ja käyttöasteista. Järjestelmä tuo kiinteistönhallintaan paitsi tietoa, myös joustavuutta. Ohjausjärjestelmän myötä valaistusta voidaan säätää tarpeiden mukaan jopa yksittäisen valaisimen valotasoa muokkaamalla. Näin valaistus voidaan muokata eri työtehtäviin sopivaksi tai tulevaisuuden tarpeisiin.

Ohjausjärjestelmä näyttää myös valaisimien statuksen, joten säännöllisiä huollon tarkastuskierroksia ei tarvitse tehdä. Sen sijaan huoltotarpeet voidaan ennakoida ja poikkeamat toiminnallisuudessa huomataan heti.

Lopuksi

Entäpä se viimeinen syy, jonka lupasimme artikkelin otsikossa? Emme tietenkään voi jättää huomiotta energiansäästöjä, jotka ovat nekin todella merkittävässä roolissa. Logistiikkahalleissa ei ole poikkeuksellista, että energiansäästöt kipuavat jopa 90 prosenttiin verrattuna aiempaan valaistusratkaisuun. Tämä saavutetaan tehokkailla LED-valaisimilla, huolellisella valaistussuunnittelulla ja älykkäällä valaistuksen ohjauksella.

Energiansäästöjen ohella kehotamme kuitenkin pohtimaan myös muita yllä esitettyjä syitä: parempi työturvallisuus, vähemmän virheitä, vähemmän huoltotarpeita, parempi tehokkuus ja hyvinvointi, lisää joustavuutta. Jos valaistuksella voidaan vaikuttaa näin tärkeisiin asioihin, eikö siihen kannattaisikin panostaa?

Lisää aiheesta