Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
Älykäs valaistus kasvaa osaksi älykkäitä kiinteistöjä

31 tammikuun, 2018

Älykäs valaistus kasvaa osaksi älykkäitä kiinteistöjä

Esineiden internet (IoT) tekee useimmista tavanomaisista sähkölaitteista ”älykkäitä” viimeistään seuraavan vuosikymmenen alussa. Älykäs valaistus tarkoittaa sitä, että laitteet ovat joko suoraan tai erilaisten sensoriverkkojen kautta yhteydessä internetiin ja saavat sieltä reaaliaikaista tietoa esimerkiksi sähköverkon kuormituksesta, sähkön hinnasta, liikennevirroista, rakennusten ja tilojen käyttöasteista – ja oikeastaan mistä vaan. Datan puute ei tule olemaan ongelma vaan sen runsaus. Eniten älykkyyttä tarvitaan tietomäärien seulomiseen ja sen päättelyyn, mikä tieto on arvokasta ja kuinka sitä voidaan hyödyntää.

Älykäs valaistus on jo täällä

Useat kiinteistöautomatiikkaan, liikenteen ja valaistuksen langattomaan ohjaukseen liittyvät järjestelmät ovat älykkäitä jo nyt, mutta ne eivät vielä kytkeydy toisiinsa. Lisäksi älykäs valaistus osaa kerätä tietoa siitä, mihin aikaan rakennuksessa liikutaan ja millä alueilla, mutta se ei vielä osaa ennustaa seuraavan päivän ihmisvirtoja. Tulevaisuudessa tämäkin on mahdollista.

Edistykselliset valaistuksen ohjausjärjestelmät, kuten ENCELIUM™ voidaan jo nyt integroida kiinteistöautomaatiojärjestelmiin talotekniikan ja kiinteistön ylläpidon järjestelmiin. Tämä tarkoittaa, että valaistusjärjestelmän käyttöä voidaan keskitetysti ohjata verkkoselaimella 3D-käyttöliittymän avulla. Sen avulla hallitaan koko kiinteistön valaistuksen ohjausta, mutta myös seurataan esimerkiksi energiankulutusta verrattuna aiempaan ja suunnitellaan tulevia toimenpiteitä. ENCELIUM™ tarjoaa useita ohjaustapoja energiansäästön toteuttamiseen. Valaistusta voidaan ohjata ja säätää tehtäväkohtaisesti, läsnäolo- ja liiketunnistuksen perusteella, päivänvalotunnistuksen avulla ja aikaohjelmilla.

Kysyntäjousto säästää lisää

Seuraavassa kehitysvaiheessa koko älykäs kiinteistöautomatiikka, valaistuksenohjaus mukaan lukien, kytkeytyy osaksi älykkäitä sähköverkkoja. Kun järjestelmät osaavat seurata sähkön kulutuspiikkejä ja spot-hintaa, laitteet voivat päättävät itsenäisesti, milloin on paras hetki käyttää sähköä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että valot räpsähtelevät pois päältä kun sähkö on kallista. Älykäs valaistus ja sen järjestelmä toteuttaa kysyntäjouston niin, että käyttäjä ei välttämättä tiedä joustoista mitään, muuten kuin pienempänä energiankulutuksena. Tehokas kysyntäjousto voi parhaimmillaan vaikuttaa koko kansantalouden kokonaissähkönkulutukseen niin voimakkaasti, että se muuttaa sähköverkkojen ja jopa sähköntuotannon rakentamistarpeita tulevina vuosikymmeninä.

Fiksu Kalasatama pilotoi

Helsingin Fiksu Kalasatama on uusi, älykäs kaupunginosa ja kaupunkirakentamisen malli, jossa pilotoidaan kymmenittäin erilaisia kiinteistönpidon, etäohjauksen, kierrätyksen ja vaikkapa aurinkovoiman järjestelmiä. Useimmat liittyvät sähkön käyttöön ja sähköisiin järjestelmiin tavalla tai toisella. Alueella toteutettu ulkovalaistussuunnittelu ottaa huomioon asukkaiden toiveet ja liikkumistottumukset. Jäteastiat tunnistavat milloin ne alkavat täyttyä ja lähettävät viestiä eteenpäin. Alueella toimii sähköautojen vuokrauspalvelu, ja samalla on testattu teknologiaa, jonka avulla tavalliset sähkötolpat voidaan muuttaa sähköautojen latauspisteiksi. Lisäksi Kalasatama on toiminut kehitysalustana ja -ympäristönä esimerkiksi sovelluksille, joilla optimoidaan aurinkosähkön käyttöä, vanhenevan ruoan kierrätystä tai pysäköintipaikkojen vuokrausta.

Elämisen laatu

Kaikki rakennetun ympäristön ratkaisut vaikuttavat suoraan ihmiset elämään. Valaistus työpaikalla, valon määrä ja laatu, lämpötila, ilman kosteus ja puhtaus ovat tietenkin osa ihmisen hyvinvointia. Mutta myös henkisille tekijöillä on suuri vaikutus siihen, millaista elämämme on kodeissa, toimistoissa ja kaupoissa. Älykäs valaistus ja hyvin toteutetut älykkäät ratkaisut vahvistavat mielikuvaa siitä, että rakennukset kaikkine ominaisuuksineen on suunniteltu ihmisiä, ei tekniikkaa varten.

Lisää aiheesta