Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
Julkaisimme Phi valaisimen EPD-ympäristöselosteen

20 huhtikuun, 2023

Julkaisimme Phi valaisimen EPD-ympäristöselosteen

Julkaisimme ensimmäisenä valaisinvalmistajana Suomessa valmistetusta valaisimesta kolmannen osapuolen verifioiman RTS EPD-ympäristöselosteen. EPD-ympäristöseloste (Environmental Product Declaration) on asiakirja, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta. Ympäristöselosteessa esitetyt tulokset perustuvat elinkaariarviointiin (LCA), joka on standardoitu menetelmä elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämiseksi.  

EPD:ssä elinkaari jaotellaan moduuleiksi, jotka kuvaavat elinkaaren eri vaiheita: raaka-aineiden hankinnasta ja tuotannosta valmiin tuotteen kuljetukseen, käyttöön ja lopulta jätteenkäsittelyyn ja mahdolliseen kierrätykseen. Ympäristöselosteessa esitellään useita ympäristövaikutuksia kuvaavia indikaattoreita, joita ovat muun muassa hiilijalanjälki, happamoituminen, otsonikato ja rehevöityminen. Greenledin Phi-valaisintuoteperheen ympäristöseloste on laadittu yhteystyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa osana Kommunikoiva energia -hanketta, ja ympäristöselosteen on verifioinut Ramboll Finland Oy. 

”EPD-ympäristöselosteen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme varmennettua sekä vertailukelpoista tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista”, kertoo Greenledin tuotevastaava ja vastuullisuuspäällikkö Jani Kaaresto. ”Sen avulla voimme myös todentaa, että Suomessa valmistetun valaisimen, jonka suunnittelussa on kiinnitetty alusta alkaen huomiota esimerkiksi materiaalitehokkuuteen sekä materiaalivalintoihin, valmistusvaiheen päästöt ovat verrattain pienet”.  

Ympäristöselostetta varten tehdyt elinkaariarvioinnit antavat yritykselle tärkeää tietoa siitä, mihin asioihin tuotekehityksessä ja tuotannossa kannattaa keskittyä tuotteiden ympäristövaikutuksen pienentämiseksi niiden koko elinkaaren aikana. 

”On tärkeää ymmärtää, että valaisimen elinkaaren aikaisista päästöistä ylivoimaisesti suurin osa muodostuu valaisimen käytön aikana sen kuluttamasta sähköstä. Luonnollisestikaan me emme voi vaikuttaa siihen, kuinka ”puhdasta” sähköä asiakkaamme käyttävät, mutta me voimme vaikuttaa omien tuotteidemme energiatehokkuuteen”, Kaaresto sanoo. ”Ja juurikin energiatehokkuus on yksi niistä asioista, johon olemme panostaneet alusta alkaen. Olemme esimerkiksi kiinnittänyt erityistä huomiota LED-moduulien ja liitäntälaitteiden valintaan sekä laatuun muun muassa valotehokkuuden, eliniän ja hyötysuhteen kannalta ” toteaa Kaaresto.

Lataa tästä Phi Vision, Linear ja Modul valaisimen EPD-ympäristöseloste

Lue lisää Phi-valaisintuoteperheestä

 

Lisätietoja EPD-ympäristöselosteeseen liittyen antaa: 

Jani Kaaresto 

Tuotevastaava ja vastuullisuuspäällikkö
jani.kaaresto@greenled.fi
puh. 020 1255 838 

Vesa Vähänen 

Kehitysjohtaja
vesa.vahanen@greenled.fi
puh. 020 1255 805 

Lisää aiheesta