Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Palaa Takaisin
3 näkökulmaa toimiston valaistukseen

18 syyskuun, 2020

3 näkökulmaa toimiston valaistukseen

Toimiston valaistus otetaan helposti itsestäänselvyytenä. Katossa olevia valaisimia ei juurikaan tule ajatelleeksi elleivät ne jollain tapaa häiritse työntekoa.

Toimistovalaistus on kuitenkin paljon enemmän kuin ”valoa katossa” tai pakollinen osa toimiston kalustusta. Toimiston valaistus vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin ja vireyteen, rakennusten energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen sekä kiinteistön hallinnan mahdollisuuksiin.

Keskitymme tässä artikkelissa kolmeen eri toimistovalaistuksen näkökulmaan: ihmisiin, ympäristöön ja dataan. Pääset syventymään toimiston ihmiskeskeiseen valaistukseen, pohtimaan toimistovalaistuksen ekologisia näkökulmia sekä inspiroitumaan toimistovalaistuksen mahdollisuuksista kiinteistön hallinnassa.

1.     Ihmiset: Ihmiskeskeinen toimistovalaistus

Euroopassa toimistovalaistuksen suunnittelua ohjaa sisätyötilojen valaistusstandardi EN 12464-1, joka antaa tehtäväkohtaiset suositukset valaistusvoimakkuudelle sekä häikäisy- ja värintoistoindekseille. Kirjoittamiseen, konekirjoitukseen, lukemiseen ja tietojenkäsittelyyn sekä neuvottelu- ja kokoushuoneisiin suositellaan nykyisessä standardissa valaistustasoksi 500 luxia.

Valaistusstandardeja tulkittaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että standardien vaatimuksissa lähdetään normaalinäkökykyisten henkilöiden näkömukavuuden ja näkötehokkuuden tarpeista. Mutta mitä normaali näkökyky oikeastaan tarkoittaa?

Yksilöinä olemme kaikki erilaisia ja näkökykyymme vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ikämme. Ihmisen vanhetessa silmän verkkokalvolle pääsee vähemmän ja vähemmän valoa, mikä heikentää näkökykyämme. Iäkkäämpi henkilö tarvitsee siksi saman tehtävän suorittamiseen kaksi tai kolme kertaa enemmän valoa kuin nuorempi henkilö vastaavassa tehtävässä.

Yksilöiden eroavat tarpeet olisi hyvä ottaa huomioon toimistovalaistuksen suunnittelussa. Yhä useammissa toimistoissa hyödynnetään siksi työpistekohtaista valaistusta.

Työpistekohtainen valaistus mahdollistaa yksittäisen työpisteen valaistuksen säätämisen vaikuttamatta muihin työpisteisiin.

Työpistekohtaisesti säädettävä valaistus tarjoaa loistavan mahdollisuuden toteuttaa ihmiskeskeistä valaistusta toimistotyöntekijöille. Ihmiskeskeinen valaistus (HCL, Human Centric Lighting) on saanut viime vuosina paljon huomiota valaistusmaailmassa sekä tutkijoiden että alan toimijoiden keskuudessa. Eikä ihme, sillä ihmiskeskeisellä valaistuksella nähdään olevan valtava potentiaali ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa.

Lyhyesti sanottuna, ihmiskeskeinen valaistus näkee valon tärkeimpänä tekijänä ihmisen luonnollisen vuorokausirytmin synkronoinnissa. Siksi toimiston valaistuksen ei tulisi olla staattista vaan ennemminkin päivänvalon kaltaista, ja muuttua asteittain aamun kirkkaasta ja sinertävästä valosta himmeämmäksi ja keltaisemmaksi iltaa kohden. Lopputuloksena ihmisten luontainen vuorokausirytmi pysyy paremmin tasapainossa, jolloin tunnemme itsemme energisemmäksi ja olemme tuottavampia töissä.

The Lighting Research Center (LRC) suosittelee aamun tunteina kirkasta, sinertävää valoa. Iltaisin valaistuksen tulisi olla huomattavasti himmeämpää, kellertävää valkoista valoa.

Kuva: The Lighting Research Center (LRC) suosittelee aamun tunteina kirkasta, sinertävää valoa. Iltaisin valaistuksen tulisi olla huomattavasti himmeämpää, kellertävää valkoista valoa. (Lähde: The LRC Light and health -videosarja, osa 2)

Lighting Research Center on julkaissut sivustollaan CS (Circadian Stimulus) -laskurin, jonka avulla valaistusasiantuntijat voivat valita ihmiskeskeiseen valaistukseen soveltuvia valonlähteitä ja suunnitella valotasot luonnollista vuorokausirytmiä tukevalla tavalla. Laskuria käyttämällä voidaan näin toteuttaa valaistusratkaisuja, jotka tukevat toimistotyöntekijöiden hyvinvointia ja vireyttä.

Ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja näkee vielä harvoin, mutta ne ovat selvässä nousussa. Kiinnostus aiheeseen kasvaa valaistussuunnittelijoiden ja alan toimijoiden keskuudessa, ja CS-laskurin käyttöä kokeillaan jo käytännön valaistuskohteissa.

Huomioitavaa työpistekohtaisessa valaistuksessa:

 • Kiinnitä erityistä huomiota valonlähteen valonjakoon. Jos valonjako on liian leveä, vaikuttaa se myös muihin lähellä oleviin työpisteisiin.
 • Harkitse puoliepäsuoran valaistuksen käyttöä. Puoliepäsuorassa valaistuksessa valaisimen ylävalo voidaan säilyttää koko toimistossa yhdenmukaisena samalla, kun alavaloa säädetään käyttäjäkohtaisesti.
Greenledin Alfa Z direct/indirect -toimistovalaisimessa on erillinen ylä- ja alavalo työpistekohtaisesti säädettävää, ihmiskeskeistä valaistusta varten.

Kuva: Greenled lanseerasi keväällä 2020 Alfa Z direct/indirect -toimistovalaisimen, jossa on erillinen ylä- ja alavalo työpistekohtaisesti säädettävää, ihmiskeskeistä valaistusta varten.

2.     Ympäristö: Energiatehokas toimistovalaistus

Valaistuksen käyttämä energia muodostaa ison osan kiinteistöjemme energiankulutuksesta. Valaistus on usein kiinteistön toiseksi suurin energian kuluttaja heti lämmityksen jälkeen. Ei siis mikään ihme, että kiinteistöpäälliköt ovat erityisen kiinnostuneita valaistuksesta osana rakennusten energiatehokkuushankkeita.

Valaistusuudistuksia ei kuitenkaan toteuteta pelkän energiansäästön vuoksi. Kaikenlaiset yritykset ovat yhä kiinnostuneempia hiilijalanjäljestään ja yrityksen toiminnan aiheuttamasta ympäristökuormasta, mikä tekee valaistuksesta tärkeän kehityskohteen.

Greenledin toteuttamissa valaistusuudistuksissa valaistuksen hiilidioksidipäästöt pienenevät keskimäärin kymmenistä satoihin tuhansiin tonneihin vuodessa.

Kuinka varmistat energiatehokkaan toimistovalaistuksen?

 • Toteuta kokonaisvaltainen valaistusuudistus, jossa myös valaistuksen suunnittelu on tärkeässä roolissa. Pelkkä valaisimien 1:1 vaihtaminen uusiin ei tuo kaikkia niitä hyötyjä, joita voisit saavuttaa modernilla toimistovalaistuksella.
 • Valitse ympäristöystävällinen valaistusteknologia, joka käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Ledit ovat tänä päivänä itsestään selvä valinta, sillä ne kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin perinteiset valaistusteknologiat. Valaisimien valinnassa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä myös ledien välillä on isoja eroja.
 • Panosta älykkääseen valaistuksen ohjaukseen. Toimistoon soveltuvat energiansäästöstrategiat, kuten päivänvalotunnistus ja läsnäolotunnistus, säästävät huomattavan määrän energiaa, pidentävät valaisimien elinkaarta sekä parantavat työntekijöiden viihtyvyyttä.

Rakennusteollisuudella on merkittävä rooli kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämisessä etenkin uudisrakennuspuolella. Tänä päivänä kiinteistöt rakennetaan, suunnitellaan ja ylläpidetään yhä vahvemmin ekologisuuden näkökulmasta. Tämä näkyy myös erilaisten ympäristöluokitusten ja kansainvälisten arviointimenetelmien, kuten LEED ja BREEAM -järjestelmien yleistymisenä. Luokitusten avulla sijoittajien, virkamiesten ja vuokralaisten on yhä helpompi arvioida eri toimistokiinteistöjen energiatehokkuutta.

Mitä ekologisuus tarkoittaa toimistovalaistuksessa?

 • Mikä on valaisimien hyötysuhde?
 • Paljonko valaisimet käyttävät energiaa?
 • Mikä on valaisimien odotettu elinikä?
 • Ovatko valaisimien materiaalit kierrätettäviä?
 • Missä valaisimet on valmistettu?
 • Onko valaisimien valmistuksessa noudatettu kestävän kehityksen periaatteita?
 • Hyödynnetäänkö toimiston valaistuksessa energiaa säästävää valaistuksen ohjausta?

 

3.     Data: Hyödyllinen toimistovalaistus

Kiinteistöjä omistavat ja hallinnoivat yritykset ovat aina kiinnostuneita uusista keinoista kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiansäästöjen ohella toimistovalaistus voi kuitenkin olla myös merkittävä tiedonlähde. Valaistusta on joka puolella kiinteistöä, joten se on loistava väline kerätä ja välittää tietoa muille järjestelmille.

Otetaan esimerkiksi käyttöastetiedot. Valaistuksen liiketunnistimien avulla voidaan nähdä mitkä osat kiinteistöä ovat käytössä, milloin ne ovat käytössä ja kuinka paljon eri tiloja käytetään. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää lukuisilla eri tavoilla kiinteistön hallinnassa, esimerkiksi tilojen uudelleenjärjestelyissä ja optimoinnissa tai kiinteistönhallinnan resurssien, kuten siivouspalvelujen, allokoinnissa.

Valaistusta on joka puolella kiinteistöä kaikissa tiloissa ja huoneissa. Valaistus on siksi loistava väline kerätä ja välittää tietoa eri tarkoituksiin.

Valaistuksen avulla voidaan kerätä paljon arvokasta dataa, mutta sitä hyödynnetään vielä verrattain vähän. Tyypillisimmin valaistuksen hallintajärjestelmä integroidaan kiinteistönhallintajärjestelmään, jossa valaistuksen tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää kiinteistön eri toimintojen, kuten valaistuksen, ilmastoinnin tai lämmityksen hallinnoinnissa ja optimoinnissa.

IoT-järjestelmien ja valaisimiin integroitujen sensorien myötä älykkään valaistuksen mahdollisuudet ovat inspiroivia ja kiinnostavia. Järjestelmätuen myötä valaisimet voisivat havainnoida esimerkiksi ilmanlaatua tai huoneen lämpötilaa ja saada kiinteistöautomaation reagoimaan tietoon. Näin voitaisiin nostaa kiinteistöjen arvoa ja parantaa viime kädessä vuokralaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Älykkäiden valaistuksen hallintajärjestelmien tuottama data on hyödyllistä myös raportoinnin näkökulmasta. Valaistuksen hallintajärjestelmästä voidaan tarkastella esimerkiksi valaistuksen energiankäyttöä ja raportoida eteenpäin eri energiansäästöstrategioiden tuottamat säästöt.

Ostajan tarpeet määrittävät palvelun

Riippuen ostajasta ja ostajan tarpeista moderni toimistovalaistus voidaan hankkia monella eri tavalla.

Valaistus voidaan hankkia investoimalla tai vaihtoehtoisesti vuokraamalla tai leasing-sopimuksella. Toteutus voidaan tehdä kokonaisvaltaisena avaimet käteen -palveluna tai toisaalta ostamalla valaistusratkaisun eri palaset eri toimittajilta. Myös ylläpidon suhteen on valinnanvaraa: asiakas voi huoltaa ja ylläpitää valaistuksen itse tai ostaa valaistuksen ylläpidon kuukausipalveluna.

Valoa palveluna (LaaS eli Lighting as a Service) -konsepti on herättänyt viime vuosina enenevissä määrin kiinnostusta yritysjohtajien ja kiinteistön omistajien keskuudessa. Eikä ihme, sillä palvelukonsepti tuo ostajalle monia hyötyjä.

GreenCare -palvelumallissamme vastuu valaistuksen yläpidosta ja toimivuudesta säilyy Greenledillä, joka takaa moitteettoman palvelun koko sopimuskauden ajaksi. Asiakas puolestaan maksaa valaistusratkaisusta kuukausimaksua, jonka vastineena hän saa täysin ylläpidetyn ja toimivan valaistuksen sekä korkealaatuisen palvelun.

“Greenled pystyi tarjoamaan meille palvelun, jossa myös tietoturvan taso vakuutti meidät. Etäseurantaan sidottu palvelumalli toimii täysin suojatulla irrallisella yhteydellä, jonka pääsyoikeudet rajoitamme tarkasti sekä salasanoilla että fyysisillä avaimilla. Kokonaisuus on hallittu, ja kontrolli valaistuksen muutoksista säilyy Senaatin päässä.”

Antti Kuronen, Talotekniikan asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt

Valaistus on kiistatta yksi toimiston tärkeimmistä elementeistä, ja se vaikuttaa merkittävästi niin ihmisten hyvinvointiin, rakennusten hiilijalanjälkeen kuin kiinteistön hallintaankin. Samaan aikaan ostajalle on tarjolla lukuisia eri vaihtoehtoja, joiden myötä moderni toimistovalaistus voidaan hankkia mutkattomasti täysin ylläpidettynä palveluna ilman aloituskustannuksia. Nyt onkin hyvä hetki suunnata katse kattoon ja pohtia, onko toimistovalaistukseen kiinnitetty tarpeeksi huomiota.

Lisää aiheesta