Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Valaistusratkaisujen suunnittelu on pitkään keskittynyt valaisimien energiatehokkuuden vertailuun. Energiansäästö on ollut tapetilla, kun loisteputkista on siirrytty lediteknologian aikakauteen. Kuukausikustannukset pienenevät automaattisesti, kun vanhat valaisimet vaihdetaan uusiin. Lisäksi oikealla suunnitelulla ja ohjauksella saavutetut energiansäästöt pystytään jopa tuplaamaan.

Nyt ja tulevaisuudessa valaistuksen keskiössä tulevat olemaan ohjausjärjestelmät. EU:n Rakennustehokkuusdirektiivi tulee vaatimaan, että kaikissa kaupallisissa kiinteistöissä on tilojen käyttöön perustuva valaistuksen ohjausjärjestelmä. Lisäksi rakennusten energiatehokkuusvaatimukset saattavat olla haastava täyttää ilman edistyksellistä ohjausjärjestelmää.

Valaistuksen ohjausjärjestelmillä pystytään viemään energiatehokkuus täysin uudelle tasolle, mutta järjestelmien säätömahdollisuudet ovat olleet tähän asti melko rajalliset. Usein kohdekohtaiset käyttöliittymät vaativat erillisen ohjelmiston tai päätelaitteen operointiin. Tämä rajoittaa potentiaalisten hyötyjen ulosmittausta.  

Encelium X on markkinoiden kehittynein ohjausjärjestelmä, joka vie valaistuksen ohjauksen täysin uudelle tasolle. Käytön helppous, skaalautuvuus ja joustavuus auttavat yrityksiä saavuttamaan entistä suuremmat säästöt, ja täyttämään tulevan lainsäädännön vaatimukset.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Encelium X – ensimmäinen laatuaan

Encelium X on valaistuksen ohjausjärjestelmä, jolla on erittäin merkittävä vaikutus kokonaisenergiansäästöön, työtehoon ja työturvallisuuteen. Energiansäästö pystytään aidosti maksimoimaan, mutta kokonaishyödyt ovat vielä suuremmat muilla liiketoiminnan alueilla. Pelkän valaistuksen sijasta pystytään vaikuttamaan mm.  

 • Henkilöstön työhyvinvointiin ja työtehoon 
 • Työturvallisuuteen ja virheiden määrään 
 • Työtapaturmien määrään ja sairaspoissaoloihin
   

Valaistuksesta tulee aidosti kilpailuetu, joka kiinnostaa uudella tavalla yritysjohtoa, henkilöstöhallintoa ja talousosastoa, ja investoinnille saadaan pelkkää kiinteistönhallintoa laajempi kosketuspinta.  

Lue lisää valaistuksen vaikutuksesta hyvinvointiin

Ylivoimainen helppous

Encelium X:n käytön helppous on omaa luokkaansa. Kaikki valaisimet ovat omassa taskussasi mobiilikäyttöliittymässä, joten pystyt ohjaamaan ja säätämään jokaista valaisinta sekä kohteessa että toimistossasi. Mobiilinotifikaatioiden avulla on mahdollista saavuttaa nopeampi vasteaika vikailmoituksiin ja varmistaa kiinteistön ajantasainen toiminta. Helppous tuo valtavan ajansäästön, mutta pienentynyt tarve kouluttaa tai ostaa palveluita kumppanilta säästää myös puhdasta rahaa.  

Ylivoimainen skaalautuvuus 

Kun olet aikaisemmin joutunut ohjaamaan eri kohteiden valoja eri näkymästä tai jopa eri järjestelmistä – pystyt nyt tuomaan kaikki samaan käyttöliittymään:  

 • Kaikki kohteet yhdessä järjestelmässä 
 • Sama selainpohjainen käyttöliittymä kaikilla laitteilla 
 • Myös vanhat DALI-laitteet ovat yhdistettävissä uuteen järjestelmään
   

Yksinkertaistettuna, pystyt aidosti hallitsemaan ja optimoimaan kaikkia kohteita kaikilta eri päätelaitteilta.

Enemmän kuin energiansäästö tai valaistus

Encelium X on valaistuksen ohjauksen uusi taso – enemmän kuin vain valaistus. Encelium X tuo yrityksille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden seurata ja hallita mm. ilmanlaatua, lämpötiloja ja Ilmanvaihtoa koko kiinteistössä yhden järjestelmän avulla.  

Ihmisvirtojen seuranta ja sen hallinta samasta käyttöliittymästä tuo saataville laajan joukon liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten… 

 • Valaistuksen entistäkin tarkempi optimointi 
 • Myymälä- ja tilasuunnittelu faktoihin perustuen 
 • Turvallisuus toiminnallisuudet 
 • Siivoussyklien optimointi ja kustannussäästöt
   

Päätökset ja toimenpiteet pystytään perustamaan arvailujen sijasta datan pohjalle. Tämä antaa yrityksille aidon mahdollisuuden tähdätä hiilineutraaliuuteen kiinteistön hallinnassa ja EU:n asettamiin tiukentuviin päästötavoitteisiin.   

Kenelle Encelium X on oikea investointi?

Suurimmat hyödyt järjestelmästä saadaan, jos valaistavana on kiinteistöjä, joissa valaisinten määrä on suuri tai kohtuullinen. Oikein optimoituna Encelium X on kannattava investointi kuitenkin myös jo kohtuullisen pienille organisaatioille, kun etsitte ratkaisua energiansäästö tai hiilijalanjälkitavoitteiden täyttämiseen, ja haluatte varmistaa että sekä henkilöstö että kiinteistö toimivat optimaalisella tasolla.  

Encelium X:n käyttöönottoon ei ole yhtä oikeaa ajankohtaa, koska vanhat DALI-yhteensopivat valaisimet pystytään kytkemään saumattomasti uuteen järjestelmään. Encelium X:stä tulee koko valaistuksen uusi kotipesä, ja saat hyödyt käyttöön välittömästi. Uusia laajennettuja toiminnallisuuksia pystytään ottamaan käyttöön vaiheittain, ja usein on hyvä aloittaa rajatun alueen pilotilla.  

Tutustu rahoitusratkaisuumme

Jokainen meistä on päättänyt matkapuhelimensa käyttöjärjestelmän, ja alkanut rakentaa omaa ekosysteemiään sen ympärille. Vastaavasti yritykset joutuvat viimeistään nyt päättämään minkä ohjausjärjestelmän ympärille he rakentavat oman valaistuksensa, ja kiinteistötekniikkansa. Ohjausjärjestelmät ovat lainsäädännön tiukentumisen myö kovaa vauhtia tulossa pakollisiksi, joten ON/OFF valaistuksen hankinta ja päivitys saattaa jatkossa tulla yllättävän kalliiksi. Oikean järjestelmän valintaan kannattaa panostaa ja hankkia vertailevia näkemyksiä potentiaalisilta kumppaneilta.  

Lue lisää lakimuutoksista valaistusalalla
 
Me Greenledille edustamme useita eri ohjausjärjestelmiä, ja pystymme antamaan puolueettoman näkemyksen eri järjestelmien soveltuvuudesta juuri teidän tarpeeseenne.  

Ota yhteyttä ja jutellaan