Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Senaatti sitouttaa palveluntuottajan korkeaan laatuun

Valteri-koulu Ruskiksen uusi valaistus

Kouluvalaistuksen suunnittelu on monivaiheista. Valaistuksella on suuri merkitys Valteri-koulu Ruskiksessa, jossa monilla oppilaista on näkörajoitteisia. Turvallisuuden vuoksi koulussa tarvitaan riittävästi valoa ja kontrasteja, ja valaistuksen on oltava häikäisemätöntä, välkkymätöntä sekä muunneltavissa oppilaiden tarpeiden mukaan. Toteutimme Valteri-koulun haastaviin tarpeisiin räätälöidyn valaistusratkaisun, joka parantaa koulun viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä tukee oppimista ja kuntoutusta koulupäivien aikana.

Koulun valaistus toteutettiin Senaatti-kiinteistöjen uudella talotekniikan sopimusmallilla, jossa tilaaja maksaa vain toimivasta valaistuksesta. Valaistusratkaisun toimittaja puolestaan sitoutuu tuottamaan kokonaisvaltaisen palvelun ja laadukkaan valaistuksen koko sopimuskauden ajan. Lue, kuinka Valoa palveluna -malli on toiminut käytännössä ja mitä lisäarvoa se tuottaa asiakkaalle ja Senaatti-kiinteistöille.

turvallinen, viihtyisä ja muunneltava kouluvalaistus

Helsingissä sijaitseva Valteri-koulu Ruskis on osa valtakunnallista, Opetushallituksen alaisuudessa toimivaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteria. Koulu tarjoaa oppilaspaikan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuden opiskella ja saada oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivän aikana.

Koulun oppilaissa on paljon lapsia ja nuoria, joilla on näkörajoitteita tai erilaisia haasteita näönkäytön kanssa. Valaistuksella on siten erityisen suuri merkitys paitsi oppimiseen, myös koulun yleiseen turvallisuuteen.

Lähtötilanteessa koulun yleisvalaistus oli heikko ja tilojen valaistusvoimakkuus alhainen. Manuaalisesti ohjatun valaistuksen turhat polttotunnit aiheuttivat ylimääräisiä kuluja, ja huoltotoimenpiteet olivat haastavia korkeiden ja sokkeloisten tilojen vuoksi. Valteri-koulu Ruskiksen henkilökunta toivoi kiinteistön omistavalta Senaatilta valaistusuudistusta, jolla parannettaisiin koulun viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä tuotaisiin valaistukseen paljon toivottu muuntelumahdollisuus.

Tarpeisiin räätälöity valaistusratkaisu­­

Senaatti-kiinteistöt valitsi valaistuksen toimittajaksi Greenledin, jolle kuului kokonaisvaltainen vastuu palvelun tuottamisesta aina valaistussuunnittelusta asennukseen ja valaistuksen ylläpitoon.

Valteri-koulu Ruskiksen valaistus suunniteltiin lähtökohdista, joissa otettiin huomioon lasten ja nuorten erityistarpeet valaistukselle:

  • Käytävien ja aulatilojen turvallisuutta parannettiin nostamalla valoteho ja valotasot huomattavasti aiempaa korkeammiksi
  • Tiloihin luotiin valaistuksen avulla selkeitä kontrasteja näönkäytön helpottamiseksi
  • Valaistuksessa vältettiin suuria pistekirkkauksia tuottamalla valo suurilta pinta-aloilta sekä hyödyntämällä himmennysmahdollisuutta
  • Valon häikäisemättömyys ja välkkymättömyys varmistettiin laadukkailla valaisimilla ja optiikkaratkaisuilla
  • Valaistukseen liitettiin älykäs valaistuksen ohjaus, jonka avulla valaistusta voidaan muokata tilakohtaisesti ja oppilaiden tarpeiden mukaan
Valteri-koulu Ruskiksen käytävien valaistuksessa hyödynnetään läsnäolotunnistusta, joka parantaa tiloissa liikkuvien lasten turvallisuutta nostamalla käytävän valotason korkeammaksi henkilön lähestyessä.

Kuva: Koulun käytävien valaistuksessa hyödynnetään läsnäolotunnistusta, joka parantaa tiloissa liikkuvien lasten turvallisuutta nostamalla käytävän valotason korkeammaksi henkilön lähestyessä.

”Oli mahtavaa, että valaistussuunnittelu voitiin antaa ammattilaisten käsiin. Vaikutukset ovat selvästi nähtävissä; uusi valaistus lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta, mikä on todella tärkeää koulussamme. Nyt nähdään, mitä tehdään ja minkä parissa työskennellään ja tiloissa liikkuvien lasten turvallisuus paranee. Pimeään vuodenaikaan myös jaksamme paremmin, kun valoa on riittävästi.”

Helena Pekkarinen, Palveluesimies, Valteri-koulu Ruskis

Valteri-koulu Ruskiksen valaistusta ohjataan älykkäällä ENCELIUMTM valaistuksen ohjausjärjestelmällä, jonka avulla koulun valotasoja säädetään ja muunnellaan tilakohtaisesti ja oppilaiden tarpeiden mukaan aikaohjausta, läsnäolotunnistusta sekä erilaisia valaistustilanteita hyödyntäen.

Koulun aulatilojen valaistus on ohjelmoitu toimimaan aikaohjauksella, joka säätää valaistuksen automaattisesti tilojen käyttöön sopivalle tasolle. Lisäksi käytössä ovat läsnäolotunnistimet, joiden avulla saavutetaan lisää energiatehokkuutta 10 000 m2 suuruisissa tiloissa.

Koulun käytävien ennakoiva läsnäolotunnistus parantaa turvallisuutta nostamalla käytävän valotason korkeammaksi henkilön lähestyessä. Parannus koulun aiempaan valaistukseen on merkittävä, sillä nykyvalaistuksessa pelkkä ylläpitotaso vastaa voimakkuudeltaan koulun aiempaa valaistusta. Tarpeenmukaisen valaistuksen mahdollistava läsnäolotunnistus tuo koululle paitsi energiansäästöjä ja turvallisuutta, myös elämyksellisyyttä. Uuden valaistuksen myötä koulun oppilaat kokevat päivittäin, miten kestävä kehitys näkyy koulun toiminnassa ja kuinka ympäristöstä ja energiankulutuksesta välitetään käytännössä.

ENCELIUM™ valaistuksen ohjausjärjestelmän raportit kertovat, että Valteri-koulu Ruskiksen uusi valaistusratkaisu säästää kokonaisuudessaan 74,51% energiaa verrattuna tilojen aiempaan valaistukseen.

Kuva: Vaikka energiansäästöt eivät olisikaan valaistusuudistuksen ensisijainen tavoite, älykkäästi ohjatun led-teknologian myötä säästöjä syntyy aina. ENCELIUM™ valaistuksen ohjausjärjestelmän raportit kertovat, että Valteri-koulu Ruskiksen uusi valaistusratkaisu säästää kokonaisuudessaan 74,51% energiaa verrattuna tilojen aiempaan valaistukseen. Raportit kertovat yksityiskohtaisesti, millainen osuus eri energiansäästöstrategioilla on säästöistä. Valaistuksen tehtäväkohtainen ohjaus (Task tuning, TT) säästää 45,25 % energiaa, aikaohjaus (Time scheduling, TS) 16,03 % energiaa ja läsnäolotunnistus (Occupancy control, OCS) 13,23 % energiaa. Julkisivuremontin valmistuttua kohteessa voidaan ottaa käyttöön myös päivänvalotunnistus (Daylight harvesting, DLHV), joka nostaa energiansäästöprosenttia entisestään. Myös kysynnän jouston (Load shedding, LS) osuus energiansäästöistä on mahdollista nähdä samasta ENCELIUM-näkymästä.

Koulun valaistukseen on tehty uusia säätöjä myös asennuksen jälkeen koulun henkilökunnan toiveiden ja käytön myötä ilmenneiden tarpeiden mukaan. Joustava valaistuksen ohjaus on mahdollistanut esimerkiksi epilepsiaa sairastavien oppilaiden erityistarpeiden huomioinnin valaistuksessa. Näissä tiloissa valaistus on säädetty painonapeilla toimivaan neliportaiseen ohjelmaan, jonka oletusarvot on säädetty sairauden vaatimille tasoille.

ENCELIUM™ -järjestelmä näyttää Valteri-koulu Ruskiksen koulurakennuksen 3D-mallinnuksena, josta valaistuskokonaisuus on helppo hahmottaa

Kuva: ENCELIUM™ -järjestelmä näyttää Valteri-koulu Ruskiksen koulurakennuksen 3D-mallinnuksena, josta kokonaisuus on helppo hahmottaa. Visuaalista käyttöliittymää hyödyntämällä rakennuksen eri kerrosten valaistusta voidaan ohjata tilakohtaisesti ja tarpeiden mukaan ohjaamalla joko valaisinryhmiä tai yksittäisiä valaisimia. Pohjaan voidaan joustavasti lisätä uusia tiloja ja valaisimia.

hyvinvointia koululaisille valaistuksen avulla

Hyvin suunniteltu valaistus tukee koulunkäyntiä. Greenled toteutti valaistuksen Valteri-koulu Ruskiksen käytävä- ja aulatiloihin viidessä eri kerroksessa. Yhteistyötä on jatkettu valaisemalla luokkahuone, jossa valaistusta voidaan säätää opetustilanteiden ja lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koulun henkilökunnan toiveena on laajentaa valaistusuudistus kaikkiin koulun luokkahuoneisiin ja tiloihin.

”Oppimisympäristöllä on suuri merkitys, kun harjoitellaan arjen taitoja. Luokkahuoneen käyttäjät ovat olleet todella iloisia uudesta valaistuksesta, jota voidaan säätää oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Esimerkiksi terapiatilanteissa voimme säätää valaistuksen himmeämmälle. Kun taas opetellaan lukemaan ja täytyy nähdä tarkasti, säädetään valot kirkkaammiksi.”

Helena Pekkarinen, Palveluesimies, Valteri-koulu Ruskis

Greenled toteutti Valteri-koulu Ruskiksen luokkahuoneeeen valaistuksen, jota voidaan säätää oppimistilanteen ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kuva: Valaistus on tärkeä osa toimivaa oppimisympäristöä. Luokkahuoneen valaistusta voidaan säätää oppimistilanteen ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Senaatin sopimusmalli sitouttaa laatuun ja virheettömyyteen

Valteri-koulu Ruskiksen valaistuksessa hyödynnetään Senaatti-kiinteistöissä kehitettyä talotekniikkapalvelun sopimusmallia, jossa palvelupaketti sisältää valaisimien asennuksen ohella jatkuvan valaistuksen valvonnan ja ylläpidon.

Sopimusmalli sitouttaa molemmat osapuolet laadukkaaseen lopputulokseen ja kokonaisen palvelun tuottamiseen. Senaatti maksaa Greenledille seitsemänvuotisen palvelusopimuksen ajan kuukausimaksua, kun kaikki toimii niin kuin sopimuksessa on sovittu.

Pylväsdiagrammi kuvaa Valteri-koulu Ruskiksen valaistukseen kytketyn ENCELIUM™ valaistuksen ohjausjärjestelmän ilmoituksia ja hälytyksiä etäseurannassa 11.9.2018 pidetyn luovutuspalaverin jälkeen.

Kuva: Pylväsdiagrammi kuvaa Valteri-koulu Ruskiksen valaistukseen kytketyn ENCELIUM™ valaistuksen ohjausjärjestelmän ilmoituksia ja hälytyksiä etäseurannassa 11.9.2018 pidetyn luovutuspalaverin jälkeen. Syyskuun kohdalla näkyvien ilmoitusten hälytykset aiheutuivat vanhoista kärkitieto- ja automaatio-ohjauksista, jotka ovat tyypillinen haaste saneerauskohteissa. Järjestelmän tuottaman automaattisen tiedon avulla virheet saadaan välittömästi selville, eikä valaistuksen toiminta vaarannu niiden vuoksi jatkossa. Kuten kuvasta nähdään, alun jälkeen hälytykset ovat lähteneet jyrkkään laskuun. Marraskuussa on ollut yksi liitäntälaitevirhe, joka korjattiin välittömästi. Senaatin kanssa solmitun sopimusmallin mukaisesti Greenledin käyttöönotto- ja asennustiimi tarkastaa kaikki kohteen hälytykset ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet ja uudet säädöt kohteeseen.

Sopimusmalliin sidottu etäseuranta ja palvelumalli vapauttavat Senaatin ja asiakkaan resurssit valaistuksen ylläpidosta ja takaavat virheettömän ja korkealaatuisen palvelun. Jos valaistuksen toiminnassa on puutteita, ENCELIUMTM-järjestelmä välittää tiedon automaattisesti Greenledille, joka puolestaan raportoi Senaatille virhehälytyksistä ja korjausaikataulusta.

”Greenled pystyi tarjoamaan meille palvelun, jossa myös tietoturvan taso vakuutti meidät. Etäseurantaan sidottu palvelumalli toimii täysin suojatulla irrallisella yhteydellä, jonka pääsyoikeudet rajoitamme tarkasti sekä salasanoilla että fyysisillä avaimilla. Kokonaisuus on hallittu, ja kontrolli valaistuksen muutoksista säilyy Senaatin päässä.”

Antti Kuronen, Talotekniikan asiantuntija, Senaatti-kiinteistöt

Uuden valaistusratkaisun hyödyt Valteri-koulu Ruskikselle ja Senaatti-kiinteistöille

  • Tarpeisiin räätälöity valaistusratkaisu, joka parantaa koululaisten viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä tukee oppimista
  • Ympäristöystävällinen valaistusteknologia, joka säästää aiempaan valaistukseen verrattuna 75 % energiaa ja aiheuttaa 14 tonnia vähemmän valaistuksen hiilidioksidipäästöjä vuodessa
  • Muunneltava valaistus, jota voidaan ohjata tilakohtaisesti sekä oppilaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan
  • Valaistuksen jatkuvan valvonnan ja ylläpidon sisältävä sopimusmalli, joka vapauttaa Senaatin ja asiakkaan resurssit valaistuksen ylläpidosta
  • Kokonaisvaltainen palvelu, jossa kuukausimaksu on sidottu palvelun korkeaan laatuun

75%

energiansäästöt

Kohteessa käytetyt tuotteet

Jätä yhteydenottopyyntö asiantuntijoillemme.