Valon asiantuntijat apunasi Greenled valon asiantuntijat apunasi020 125 5800

Kartoitus ja valaistussuunnittelu

Greenledin ammattilaisilla on vuosien kokemus valaistuksesta eri toimialoilla ja erilaisissa ympäristöissä sekä valaistuksen hyödyistä ihmisten toiminnalle ja tekemiselle. Parhaimmillaan valaistus tuo merkittävää lisäarvoa paitsi yritykselle, myös työntekijöille ja kiinteistön omistajille. Hyvä valaistus syntyy perusteellisen tarvekartoituksen, asiakasymmärryksen ja asiantuntemuksen myötä.

Ymmärrämme tarpeesi

Asiakaslähtöisyys on yksi Greenledin toimintaa ohjaavista perusarvoista, ja se näkyy myös käytännön tekemisessä. Meille on tärkeää ymmärtää arvojasi, tavoitteitasi ja liiketoimintaasi, jotta valaistus voidaan suunnitella tukemaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Eri toimialoilla on erilaisia tavoitteita valaistukselle; esimerkiksi viihtyvyys, turvallisuus, kaupallisuus tai tuottavuus. Näin ollen myös valaistus voidaan räätälöidä ja suunnitella lukuisilla eri tavoilla tukemaan tavoitteita. Greenled pystyy reagoimaan ja vastaamaan asiakastarpeisiin joustavasti, sillä valaisimien tuotekehitys ja valmistus tapahtuu yrityksen omalla tehtaalla Kempeleessä.

Kartoitamme kohteen

Lähtökohtaisesti jokainen kohde kartoitetaan paikan päällä. Kartoituskäynnillä mitataan tilojen nykyiset valotasot ja käydään läpi valaistuksen haasteet ja epäkohdat. Tapaamisessa kartoitetaan myös uutta valaistusratkaisua ohjaavat tekijät, kuten tiloihin liittyvät yksityiskohdat sekä eri työtehtävien valaistusvaatimukset. Kartoitustiimimme sisältää sekä suunnittelu- että asennusosaamista – näin pystymme tarjoamaan loppuun asti mietityn ratkaisun, joka toimii odotetulla tavalla ja on suunniteltu hyvin myös asennettavuuden näkökulmasta.

Uuden valaistusratkaisun tarkoituksena ei ole ainoastaan poistaa aiemman valaistuksen haittoja, vaan myös tuottaa uutta lisäarvoa. Valaistuksen avulla voidaan esimerkiksi parantaa ostokokemusta, nostaa työturvallisuutta tai kasvattaa työtehoa.

Suunnittelemme valaistuksen

Greenledin valaistusratkaisuun kuuluu oikeilla parametreillä tehty valaistussuunnitelma. Suunnitelma on mallinnos, josta nähdään tulevien valaisimien määrä, sijoittelu, suunnitellut ohjaustavat sekä uudistuksen jälkeiset valonmäärät kussakin valaistavassa tilassa.

Valaistussuunnittelu on ammattilaisen työtä, josta ei kannata tinkiä. Valaistussuunnittelussa räätälöidään paitsi valotehoa myös valaisimen optiikkaa, eli sitä, kuinka hyvin valo jakautuu valaistavalle pinnalle. Näin voidaan luoda kuhunkin käyttöympäristöön tarpeenmukainen valaistus; esimerkiksi kaupan hyllyväleihin pystypintoja korostava valaistus, joka nostaa tuotteet paremmin esille.

Pitkän kokemuksen ja asiantuntemuksemme vuoksi meillä on hyvä käsitys valaistuksen toimivimmista ratkaisuista eri ympäristöissä. Jokainen kohde on kuitenkin uniikki, ja teemme siksi asiakkaiden kanssa läheisesti töitä tarpeenmukaisen ratkaisun löytämiseksi. Joskus standardituote ja –suunnitelma voi olla sopivin – useimmin tavoitteen mukainen lopputulos syntyy kuitenkin standardiratkaisusta poikkeavalla optiikka-, teho-, väri-, ja ohjausyhdistelmällä.

Teemme laskelmat

Valaistussuunnittelun osana toimitamme asiakkaalle päätöksenteon tueksi kattavat laskelmat uuden valaistusratkaisun avainluvuista. Näihin kuuluvat esimerkiksi energiansäästö-, ympäristövaikutus- TMA- ja elinkaarilaskelmat. Laskelmien avulla nähdään helposti, kuinka paljon uusi ratkaisu maksaa, kuinka paljon se säästää ja mitä lisäarvoa se tuottaa yritykselle ja kiinteistön omistajille. Läpinäkyvien laskelmien avulla uuden ratkaisun perusteleminen eteenpäin on helpompaa.

Ota yhteyttä

Valteri-koulu Ruskis

”Oli mahtavaa, että valaistussuunnittelu voitiin antaa ammattilaisten käsiin. Vaikutukset ovat selvästi nähtävissä; uusi valaistus lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta, mikä on todella tärkeää koulussamme. Nyt nähdään, mitä tehdään ja minkä parissa työskennellään ja tiloissa liikkuvien lasten turvallisuus paranee. Pimeään vuodenaikaan myös jaksamme paremmin, kun valoa on riittävästi.”

Helena Pekkarinen,
Palveluesimies, Valteri-koulu Ruskis